Chính sách giao hàng

1. Phạm vi áp dụng

Khu vực TPHCM

2. Thời gian đặt hàng và nhận hàng

Thời gian đặt hàng từ 8h30 –17h30.

Giá trị khách hàng Giao trong vòng 30 phút hoặc theo yêu cầu (thời gian giao hàng tính từ siêu thị có hàng gần nhất với nơi yêu cầu giao với khoảng cách là 5 km).
Giá trị khách hàng Giao hàng trong 1 tiếng (khoảng cách 10 km).
Giá trị khách hàng Giao hàng trong 2 tiếng (khoảng cách từ 10 km đến 20 km).

Thời gian đặt hàng từ 17h30 – 8h30 sáng hôm sau : Giao trước 9 giờ sáng hôm sau hoặc theo yêu cầu.

3. Hình thức thanh toán

Sau khi kiểm tra hàng không lỗi, nhân viên giao hàng sẽ gửi hoá đơn cho quý khách xem lại, kí tên và thanh toán tiền trực tiếp cho nhân viên.