Khóa Cổng Vân Tay Ngoài Trời

-12%
 Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS) Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS)
22,030,000₫ 25,000,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)
9,750,000₫ 11,530,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)

9,750,000₫ 11,530,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)
10,480,000₫ 12,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)

10,480,000₫ 12,350,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)
8,860,000₫ 10,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)

8,860,000₫ 10,350,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)
8,960,000₫ 11,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)

8,960,000₫ 11,200,000₫

-16%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )
5,100,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )

5,100,000₫ 6,100,000₫

-18%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )
5,600,000₫ 6,850,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )

5,600,000₫ 6,850,000₫

-17%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )
4,900,000₫ 5,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )

4,900,000₫ 5,900,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )
5,500,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )

5,500,000₫ 6,100,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )
4,400,000₫ 5,400,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )

4,400,000₫ 5,400,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)
6,730,000₫ 7,700,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)

6,730,000₫ 7,700,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)
7,230,000₫ 8,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)

7,230,000₫ 8,300,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)

7,130,000₫ 8,200,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3
5,900,000₫ 6,900,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,860,000₫ 12,200,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU)
11,610,000₫ 13,000,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,660,000₫ 12,000,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
11,060,000₫ 12,400,000₫
-16%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )
14,330,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )

14,330,000₫ 17,000,000₫

-14%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )
14,630,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )

14,630,000₫ 17,000,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )
12,000,000₫ 13,500,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )

12,000,000₫ 13,500,000₫

-7%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,210,000₫ 11,000,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,210,000₫ 11,000,000₫

-9%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)
8,750,000₫ 9,600,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)

8,750,000₫ 9,600,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,010,000₫ 11,800,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,010,000₫ 11,800,000₫

-8%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX)
8,560,000₫ 9,300,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX)

8,560,000₫ 9,300,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,410,000₫ 12,200,000₫
-8%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX)
8,960,000₫ 9,700,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX)

8,960,000₫ 9,700,000₫