Bộ khóa cổng

-34%
 Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3) Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)
3,150,000₫ 4,800,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)

3,150,000₫ 4,800,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3) Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3)
2,850,000₫ 3,150,000₫
-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A
1,900,000₫ 2,100,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A

1,900,000₫ 2,100,000₫

-31%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN ) Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN )
3,000,000₫ 4,330,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P3- PIN )

3,000,000₫ 4,330,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)
9,750,000₫ 11,530,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)

9,750,000₫ 11,530,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)
8,960,000₫ 11,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)

8,960,000₫ 11,200,000₫

-25%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )
3,950,000₫ 5,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )

3,950,000₫ 5,300,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 ) Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 )
6,000,000₫ 7,000,000₫

Bộ khóa cổng Vân tay HPS- SLPLUS ( F16P8 )

6,000,000₫ 7,000,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( HF1P3-Tuya ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( HF1P3-Tuya )
5,800,000₫ 7,150,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( HF1P3-Tuya )

5,800,000₫ 7,150,000₫

-17%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( HF3P3- Ttlock) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( HF3P3- Ttlock)
5,800,000₫ 6,950,000₫
-11%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)
6,660,000₫ 7,500,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)

6,660,000₫ 7,500,000₫

 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F19NP8-UPS FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F19NP8-UPS FULL)
8,990,000₫
-19%
 Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3) Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3)
4,400,000₫ 5,400,000₫

Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3)

4,400,000₫ 5,400,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3
5,900,000₫ 6,900,000₫
-12%
 Bộ khóa cổng vân tay nhà trọ Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS) Bộ khóa cổng vân tay nhà trọ Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS)
22,030,000₫ 25,000,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 )
5,500,000₫ 6,500,000₫
-11%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)
5,350,000₫ 6,000,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)

5,350,000₫ 6,000,000₫

-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( VT03P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( VT03P3)
4,900,000₫ 5,850,000₫
-9%
 Bộ khóa vân tay inox HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX) Bộ khóa vân tay inox HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)
8,750,000₫ 9,600,000₫

Bộ khóa vân tay inox HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)

8,750,000₫ 9,600,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPLUS ( F16VP3) Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPLUS ( F16VP3)
5,600,000₫ 6,600,000₫

Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPLUS ( F16VP3)

5,600,000₫ 6,600,000₫

-9%
 Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPRO ( F16VP8-UPS) Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPRO ( F16VP8-UPS)
7,060,000₫ 7,800,000₫

Bộ khóa vân tay inox HPS- SLIPRO ( F16VP8-UPS)

7,060,000₫ 7,800,000₫

-11%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLPLUS ( F06P3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLPLUS ( F06P3)
4,250,000₫ 4,800,000₫
-10%
 HPS- PRO2FL- Khóa cổng 02 vân tay âm cửa HomeProSec HPS- PRO2FL HPS- PRO2FL- Khóa cổng 02 vân tay âm cửa HomeProSec HPS- PRO2FL
14,000,000₫ 15,600,000₫
-11%
 Khóa cổng điện thử thẻ từ HPS- SLBASIC( SL P8-UPS ) Khóa cổng điện thử thẻ từ HPS- SLBASIC( SL P8-UPS )
3,860,000₫ 4,360,000₫
-21%
 Khóa cổng điện tử Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19EP3) Khóa cổng điện tử Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19EP3)
3,800,000₫ 4,800,000₫
-19%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 )
5,600,000₫ 6,900,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 )

5,600,000₫ 6,900,000₫

-37%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )
3,950,000₫ 6,300,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )

3,950,000₫ 6,300,000₫

-17%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( HF3P3- Tuya) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( HF3P3- Tuya)
5,800,000₫ 6,950,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( HF3P3- Tuya)

5,800,000₫ 6,950,000₫

-16%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )
5,100,000₫ 6,100,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )

5,100,000₫ 6,100,000₫

-33%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )
3,950,000₫ 5,900,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )

3,950,000₫ 5,900,000₫

-10%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )
5,500,000₫ 6,100,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )

5,500,000₫ 6,100,000₫

-19%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )
4,400,000₫ 5,400,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )

4,400,000₫ 5,400,000₫

 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPRO ( F19N+S-UPS) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPRO ( F19N+S-UPS)
10,940,000₫
-9%
 Khóa cổng sắt vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19NP3 FULL) Khóa cổng sắt vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19NP3 FULL)
8,130,000₫ 8,900,000₫
-20%
 Khóa cổng Thẻ Từ / Mã Số HPS- SLBASIC ( T06P3) Khóa cổng Thẻ Từ / Mã Số HPS- SLBASIC ( T06P3)
2,790,000₫ 3,500,000₫

Khóa cổng Thẻ Từ / Mã Số HPS- SLBASIC ( T06P3)

2,790,000₫ 3,500,000₫

-19%
 Khóa cổng thẻ từ inox Mã số/ Thẻ từ HPS- SLIBASIC ( T06P3) Khóa cổng thẻ từ inox Mã số/ Thẻ từ HPS- SLIBASIC ( T06P3)
2,990,000₫ 3,700,000₫
-20%
 Khóa cổng thẻ từ inox Mã số/Thẻ HPS- SLIBASIC( 19EP3) Khóa cổng thẻ từ inox Mã số/Thẻ HPS- SLIBASIC( 19EP3)
4,000,000₫ 5,000,000₫
-23%
 Khóa Cổng Thông Minh Thẻ từ Mã Số HPS- SLBASIC ( M2P3) Khóa Cổng Thông Minh Thẻ từ Mã Số HPS- SLBASIC ( M2P3)
2,690,000₫ 3,500,000₫
-27%
 Khóa Cổng Thông Minh Vân Tay HomeProSec HPS- SLPLUS ( F70P3 ) Khóa Cổng Thông Minh Vân Tay HomeProSec HPS- SLPLUS ( F70P3 )
3,950,000₫ 5,400,000₫