Đầu Đọc/ Vân Tay Trong Nhà

-10%
 Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP

1,900,000₫ 2,100,000₫

-23%
 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70
2,400,000₫ 3,100,000₫

Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70

2,400,000₫ 3,100,000₫

-16%
 Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec
2,600,000₫ 3,100,000₫

Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec

2,600,000₫ 3,100,000₫

-26%
 Vân tay siêu nhạy - bàn phím cảm ứng HPS- F19T Vân tay siêu nhạy - bàn phím cảm ứng HPS- F19T
2,900,000₫ 3,900,000₫

Vân tay siêu nhạy - bàn phím cảm ứng HPS- F19T

2,900,000₫ 3,900,000₫

-10%
 Vân Tay trong nhà HPS - W2000 Vân Tay trong nhà HPS - W2000
3,800,000₫ 4,200,000₫

Vân Tay trong nhà HPS - W2000

3,800,000₫ 4,200,000₫

-19%
 Vân tay trong nhà HPS- F06 Vân tay trong nhà HPS- F06
1,700,000₫ 2,100,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F06

1,700,000₫ 2,100,000₫

Hết hàng
 Vân tay trong nhà HPS- F16 Vân tay trong nhà HPS- F16
2,800,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F16

2,800,000₫

-11%
 Vân tay trong nhà HPS- F16V Vân tay trong nhà HPS- F16V
3,200,000₫ 3,600,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F16V

3,200,000₫ 3,600,000₫

-36%
 Vân tay trong nhà HPS- F18 Vân tay trong nhà HPS- F18
2,500,000₫ 3,900,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F18

2,500,000₫ 3,900,000₫

-21%
 Vân tay trong nhà HPS- F18E Vân tay trong nhà HPS- F18E
2,600,000₫ 3,300,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F18E

2,600,000₫ 3,300,000₫

-14%
 Vân tay trong nhà HPS- F19 Vân tay trong nhà HPS- F19
3,000,000₫ 3,500,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F19

3,000,000₫ 3,500,000₫

-13%
 Vân tay trong nhà HPS- F19V (Tiếng Việt) Vân tay trong nhà HPS- F19V (Tiếng Việt)
3,400,000₫ 3,900,000₫

Vân tay trong nhà HPS- F19V (Tiếng Việt)

3,400,000₫ 3,900,000₫