Khóa Cổng Vân Tay Nhà Trọ

-25%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )
3,950,000₫ 5,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F05P3 )

3,950,000₫ 5,300,000₫

-11%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)
6,660,000₫ 7,500,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F16P8-UPS)

6,660,000₫ 7,500,000₫

 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F19NP8-UPS FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( F19NP8-UPS FULL)
8,990,000₫
-19%
 Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3) Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3)
4,400,000₫ 5,400,000₫

Bộ khóa cổng vân tay INOX HPS- SLPLUS ( F15P3)

4,400,000₫ 5,400,000₫

-12%
 Bộ khóa cổng vân tay nhà trọ Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS) Bộ khóa cổng vân tay nhà trọ Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS)
22,030,000₫ 25,000,000₫
-19%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 )
5,600,000₫ 6,900,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19NP3 )

5,600,000₫ 6,900,000₫

-37%
 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 ) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )
3,950,000₫ 6,300,000₫

Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPLUS ( F19TP3 )

3,950,000₫ 6,300,000₫

 Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPRO ( F19N+S-UPS) Khóa cổng sắt vân tay HPS- SLPRO ( F19N+S-UPS)
10,940,000₫
-9%
 Khóa cổng sắt vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19NP3 FULL) Khóa cổng sắt vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19NP3 FULL)
8,130,000₫ 8,900,000₫
-10%
 Khóa cổng thông minh vân tay HPS- SLPLUS ( TF1PP3 ) Khóa cổng thông minh vân tay HPS- SLPLUS ( TF1PP3 )
4,400,000₫ 4,900,000₫

Khóa cổng thông minh vân tay HPS- SLPLUS ( TF1PP3 )

4,400,000₫ 4,900,000₫

-10%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R)
9,030,000₫ 10,000,000₫

Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R)

9,030,000₫ 10,000,000₫

-11%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,860,000₫ 12,200,000₫
-10%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R)
8,830,000₫ 9,800,000₫

Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R)

8,830,000₫ 9,800,000₫

-11%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU)
11,610,000₫ 13,000,000₫
-11%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,660,000₫ 12,000,000₫
-9%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R)
9,330,000₫ 10,200,000₫

Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R)

9,330,000₫ 10,200,000₫

-11%
 Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Khóa cổng vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
11,060,000₫ 12,400,000₫
-18%
 Khóa cổng vân tay cho nhà trọ hãng Zkteco HPS - SLPLUS ( F22P3 ) Khóa cổng vân tay cho nhà trọ hãng Zkteco HPS - SLPLUS ( F22P3 )
5,900,000₫ 7,200,000₫
-16%
 Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F06P3 ) - BỘ KHÓA thông minh HomeProSec Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F06P3 ) - BỘ KHÓA thông minh HomeProSec
3,900,000₫ 4,650,000₫
-20%
 Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 ) Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 )
3,450,000₫ 4,300,000₫

Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T1NP3 )

3,450,000₫ 4,300,000₫

-19%
 Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 ) Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 )
3,250,000₫ 4,000,000₫

Khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( T2NP3 )

3,250,000₫ 4,000,000₫

-15%
 Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F16P3 ) Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F16P3 )
5,000,000₫ 5,900,000₫

Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F16P3 )

5,000,000₫ 5,900,000₫

-19%
 Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19VP3 ) Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19VP3 )
5,600,000₫ 6,900,000₫

Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F19VP3 )

5,600,000₫ 6,900,000₫

-17%
 Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F28P3 ) Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F28P3 )
4,800,000₫ 5,800,000₫

Khóa cổng vân tay ngoài trời HPS- SLPLUS ( F28P3 )

4,800,000₫ 5,800,000₫

-15%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,010,000₫ 11,800,000₫
-8%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19V FULL-1( UPS- BD- BOX) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19V FULL-1( UPS- BD- BOX)
8,960,000₫ 9,700,000₫
-15%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,410,000₫ 12,200,000₫
-14%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLFULL ( F16FULL) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLFULL ( F16FULL)
8,860,000₫ 10,350,000₫

Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLFULL ( F16FULL)

8,860,000₫ 10,350,000₫

-22%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F19P3 ) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F19P3 )
5,200,000₫ 6,700,000₫

Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F19P3 )

5,200,000₫ 6,700,000₫

-11%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS-SLPLUS( F16VP3) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS-SLPLUS( F16VP3)
5,400,000₫ 6,100,000₫

Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS-SLPLUS( F16VP3)

5,400,000₫ 6,100,000₫

-14%
 Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F09P3 ) Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F09P3 )
3,950,000₫ 4,600,000₫

Khóa cổng vân tay nhà trọ HPS- SLPLUS ( F09P3 )

3,950,000₫ 4,600,000₫

-16%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS ) Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )
14,330,000₫ 17,000,000₫
-14%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS ) Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )
14,630,000₫ 17,000,000₫
-11%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 ) Khóa Vân Tay Cổng Sắt Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )
12,000,000₫ 13,500,000₫
-7%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,210,000₫ 11,000,000₫
-9%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX) Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)
8,750,000₫ 9,600,000₫

Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)

8,750,000₫ 9,600,000₫

-8%
 Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F19 FULL-1 ( UPS- BD- BOX) Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F19 FULL-1 ( UPS- BD- BOX)
8,560,000₫ 9,300,000₫

Khóa Vân Tay Cổng Sắt HPS- F19 FULL-1 ( UPS- BD- BOX)

8,560,000₫ 9,300,000₫

Hết hàng
 PHỤ KIỆN KHÓA CỔNG PHỤ KIỆN KHÓA CỔNG
0₫

Khóa Cổng Vân Tay Nhà Trọ, Khóa Vân Tay Cho Khu Trọ với những lợi ích vô cùng to lớn. Sử dụng bằng các phương thức mở cổng như vân tay, thẻ từ, điện thoại sẽ giúp chủ nhà trọ tối ưu được khâu vận hành, chi phí nhằm tăng doanh thu lên rất nhiều khi sử dụng bộ khóa thông minh này.

I Vì sao chủ nhà cần mua KHÓA CỔNG VÂN TAY NHÀ TRỌ để tiện cho việc kinh doanh?

1.1 Muốn kinh doanh nhà trọ, đầu tiên chủ nhà cần lưu ý các vấn đề sau:

- Chọn vị trị cho thuê đắc địa tùy vào phân khúc cho thuê: sinh viên hay người đi làm. Thường sinh viên thì sẽ chọn gần các khu trường đại học, người đi làm sẽ chọn gần các quận trung tâm sẽ tăng tỉ lệ cho thuê lên khá cao. Ngoài ra thì các tiện ích xung quanh như chợ, siêu thị hoặc tránh xa các nơi như công trình, bệnh viện thì càng tốt.

- Đầy đủ trang thiết bị: Chủ nhà trọ cần đảm bảo rằng phòng trọ của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Điều này có nghĩa là cung cấp những tiện nghi cần thiết như giường, tủ quần áo, bàn ghế, tivi, internet,... và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.

- Tạo sự thuận tiện cho khách thuê: đây là một trong các tiêu chí cực kì quan trọng để khách chọn thuê nhà. Bãi xe thường phải rộng, không sát vào nhau để dễ dắt. Giờ giấc không giới nghiêm càng tốt. Nhất là việc mở cửa, cổng ra vào nên là trong - ngoài đều mở được, không khóa trái 1 chiều.

- Quản lí dòng tiền: Chủ nhà trọ cần quản lý tài chính một cách chặt chẽ, bao gồm việc tính toán chi phí, thu nhập, lợi nhuận và lập kế hoạch chi tiêu. Điều này giúp chủ nhà trọ kiểm soát được tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

- An ninh khu trọ: Đây là một vấn đề cực kì LỚN khi vận hành một khu nhà trọ. Việc bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng (xe máy, điện thoại, máy tinh,...) là một trong những điều giúp khách hàng cực kì yên tâm và ở lâu dài.

Vậy khóa cổng vân tay nhà trọ của Homeprosec giúp chủ nhà trọ được những gì?

1.2 Khóa vân tay nhà trọ tạo sự thuận tiện cho khách thuê trọ lẫn chủa nhà.