Hệ thống kiểm soát cửa ra vào bằng vân tay

-3%
 Bal Trên Dưới Khóa Chốt Thả Dùng cho Kính Cường lực (Bat EBL300) Bal Trên Dưới Khóa Chốt Thả Dùng cho Kính Cường lực (Bat EBL300)
1,400,000₫ 1,440,000₫
-17%
 Bát Trên Dưới Cho Khóa Chốt Thả Dùng Cho Cửa Sắt - Nhôm - Gỗ (Bat EBL 300) Bát Trên Dưới Cho Khóa Chốt Thả Dùng Cho Cửa Sắt - Nhôm - Gỗ (Bat EBL 300)
1,200,000₫ 1,440,000₫
-23%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F15P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F15P3)
4,750,000₫ 6,200,000₫
-11%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)
5,350,000₫ 6,000,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)

5,350,000₫ 6,000,000₫

-13%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16VP3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16VP3)
5,750,000₫ 6,600,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16VP3)

5,750,000₫ 6,600,000₫

-18%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3)
5,950,000₫ 7,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3)

5,950,000₫ 7,250,000₫

-15%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3)
5,550,000₫ 6,500,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3)

5,550,000₫ 6,500,000₫

-17%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F28P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F28P3)
5,150,000₫ 6,200,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F28P3)

5,150,000₫ 6,200,000₫

-17%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF1P3)
6,050,000₫ 7,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF1P3)

6,050,000₫ 7,250,000₫

-15%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF3P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF3P3)
6,050,000₫ 7,150,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( HF3P3)

6,050,000₫ 7,150,000₫

-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3)
5,750,000₫ 6,830,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3)

5,750,000₫ 6,830,000₫

-13%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)
5,450,000₫ 6,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)

5,450,000₫ 6,250,000₫

-15%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1PP3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1PP3)
4,750,000₫ 5,600,000₫
-8%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF6P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF6P3)
5,750,000₫ 6,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF6P3)

5,750,000₫ 6,250,000₫

-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F15P8-UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F15P8-UPS)
6,410,000₫ 7,600,000₫
-12%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS)
6,880,000₫ 7,800,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS)

6,880,000₫ 7,800,000₫

-8%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16VP8-UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16VP8-UPS)
7,880,000₫ 8,600,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16VP8-UPS)

7,880,000₫ 8,600,000₫

-9%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS)
8,080,000₫ 8,900,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS)

8,080,000₫ 8,900,000₫

-9%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS)
7,680,000₫ 8,400,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS)

7,680,000₫ 8,400,000₫

-7%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF1P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF1P8 - UPS)
8,280,000₫ 8,900,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF1P8 - UPS)

8,280,000₫ 8,900,000₫

-7%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF3P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF3P8 - UPS)
8,280,000₫ 8,900,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( HF3P8 - UPS)

8,280,000₫ 8,900,000₫

-10%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF1P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF1P8 - UPS)
7,580,000₫ 8,400,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF1P8 - UPS)

7,580,000₫ 8,400,000₫

-8%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF6P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF6P8 - UPS)
7,880,000₫ 8,600,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( TF6P8 - UPS)

7,880,000₫ 8,600,000₫

-4%
 Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPLUS ( T1STP3) Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPLUS ( T1STP3)
12,850,000₫ 13,450,000₫
-11%
 Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1EMP8-UPS) Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1EMP8-UPS)
15,080,000₫ 16,850,000₫
-10%
 Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1M1P8-UPS) Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1M1P8-UPS)
15,380,000₫ 17,000,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK )
2,500,000₫ 3,150,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya)
2,500,000₫ 3,150,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-24%
 Đầu đọc vân tay HPS- TF1P Đầu đọc vân tay HPS- TF1P
2,200,000₫ 2,900,000₫

Đầu đọc vân tay HPS- TF1P

2,200,000₫ 2,900,000₫

-13%
 Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt
5,200,000₫ 6,000,000₫

Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt

5,200,000₫ 6,000,000₫

-7%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( 19EP3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( 19EP3)
4,450,000₫ 4,800,000₫
-8%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( M2P3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( M2P3)
3,040,000₫ 3,300,000₫
-17%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( T06P3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( T06P3)
3,140,000₫ 3,800,000₫
-11%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLPLUS ( F06P3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLPLUS ( F06P3)
4,250,000₫ 4,800,000₫
-9%
 HPS- BASIC- E1B2- BỘ KHÓA TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TỬ THÔNG MINH HPS- BASIC- E1B2 HPS- BASIC- E1B2- BỘ KHÓA TỪ NAM CHÂM ĐIỆN TỬ THÔNG MINH HPS- BASIC- E1B2
3,900,000₫ 4,300,000₫
-16%
 HPS- EMLBASIC ( M4P3)- Bộ Khóa Từ Hút Thông Minh HomeProSec HPS- EMLBASIC ( M4P3) HPS- EMLBASIC ( M4P3)- Bộ Khóa Từ Hút Thông Minh HomeProSec HPS- EMLBASIC ( M4P3)
3,040,000₫ 3,600,000₫
-10%
 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619
4,500,000₫ 5,000,000₫

Hệ thống kiểm soát r cửa ra vào bằng vân tay, thẻ từ, hệ thống kiểm soát ra vào tòa nhà, hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng mở bằng thẻ từ, vân tay, điện thoại, tích hợp luôn cả chấm công