Khóa Cổng Sắt Vân Tay

-23%
 Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3) Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3)
2,690,000₫ 3,500,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/ Thẻ từ HPS- SLBASIC ( M2P3)

2,690,000₫ 3,500,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3) Bộ khóa cổng Thẻ từ / Điện Thoại HPS- SLBASIC ( G2P3)
2,850,000₫ 3,150,000₫
-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A
1,900,000₫ 2,100,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A

1,900,000₫ 2,100,000₫

-12%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS ) Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS )
3,830,000₫ 4,330,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC( P8-UPS )

3,830,000₫ 4,330,000₫

-22%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 )
5,200,000₫ 6,700,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 )

5,200,000₫ 6,700,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 )
5,600,000₫ 6,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19VP3 )

5,600,000₫ 6,900,000₫

-16%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )
5,100,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )

5,100,000₫ 6,100,000₫

-18%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )
5,600,000₫ 6,850,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )

5,600,000₫ 6,850,000₫

-17%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )
4,900,000₫ 5,900,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF3P3 )

4,900,000₫ 5,900,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )
5,500,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF6P3 )

5,500,000₫ 6,100,000₫

-19%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )
4,400,000₫ 5,400,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( VT03P3 )

4,400,000₫ 5,400,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)
6,730,000₫ 7,700,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF1P8 - UPS)

6,730,000₫ 7,700,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)
7,230,000₫ 8,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)

7,230,000₫ 8,300,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)

7,130,000₫ 8,200,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3 Bộ khóa cổng vân tay ngoài trời hãng Zkteco HPS- MA300.P3
5,900,000₫ 6,900,000₫
-15%
 Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPLUS ( KF1P3 )
5,500,000₫ 6,500,000₫
-13%
 Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPRO ( KF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay thông minh HomeProSec HPS- SLPRO ( KF1P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,150,000₫
-10%
 Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite) Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)
1,600,000₫ 1,780,000₫

Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)

1,600,000₫ 1,780,000₫

-16%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )
14,330,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )

14,330,000₫ 17,000,000₫

-14%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )
14,630,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )

14,630,000₫ 17,000,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )
12,000,000₫ 13,500,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )

12,000,000₫ 13,500,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3) Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3)
5,400,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3)

5,400,000₫ 6,100,000₫