Khóa thẻ từ khách sạn

-31%
 Bộ giải mã ( Encoder) cho khóa khách sạn- khóa chung cư Bộ giải mã ( Encoder) cho khóa khách sạn- khóa chung cư
2,900,000₫ 4,200,000₫
-13%
 Bộ giải mã Encorder Miface M1 cho hệ thống khoá khach sạn Bộ giải mã Encorder Miface M1 cho hệ thống khoá khach sạn
3,900,000₫ 4,500,000₫
-17%
 Bộ thu thập dữ liệu cho Khóa khách sạn- chung cư Bộ thu thập dữ liệu cho Khóa khách sạn- chung cư
4,000,000₫ 4,800,000₫
-11%
 Công tắc thẻ từ Miface M1 (bộ tiết kiệm năng lượng) Công tắc thẻ từ Miface M1 (bộ tiết kiệm năng lượng)
580,000₫ 650,000₫
-8%
 Công tắc thẻ từ RFID HPS- SS1 (bộ tiết kiệm năng lượng) Công tắc thẻ từ RFID HPS- SS1 (bộ tiết kiệm năng lượng)
550,000₫ 600,000₫
-16%
 Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 916PC- TTlock Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 916PC- TTlock
2,900,000₫ 3,450,000₫

Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 916PC- TTlock

2,900,000₫ 3,450,000₫

-14%
 Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 917PC- TTlock Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 917PC- TTlock
2,950,000₫ 3,450,000₫

Khóa cửa gỗ mật mã/thẻ từ HPS- 917PC- TTlock

2,950,000₫ 3,450,000₫

-36%
 Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM10 Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM10
2,500,000₫ 3,900,000₫

Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM10

2,500,000₫ 3,900,000₫

-38%
 Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM11 Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM11
2,600,000₫ 4,200,000₫

Khóa homestay mã số/ điện thoại HPS- RM11

2,600,000₫ 4,200,000₫

-36%
 Khóa Homestay mã số/ điện thoại HPS- RM12 Khóa Homestay mã số/ điện thoại HPS- RM12
2,700,000₫ 4,200,000₫

Khóa Homestay mã số/ điện thoại HPS- RM12

2,700,000₫ 4,200,000₫

-15%
 Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita
2,900,000₫ 3,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita

2,900,000₫ 3,400,000₫

-40%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2020E1 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2020E1
1,500,000₫ 2,500,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2020E1

1,500,000₫ 2,500,000₫

-10%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2025 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2025
3,500,000₫ 3,900,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2025

3,500,000₫ 3,900,000₫

-47%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2027 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2027
1,600,000₫ 3,000,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2027

1,600,000₫ 3,000,000₫

-35%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2029 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2029
1,500,000₫ 2,300,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2029

1,500,000₫ 2,300,000₫

-37%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2030 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2030
1,900,000₫ 3,000,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- 2030

1,900,000₫ 3,000,000₫

-33%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- DSR 901 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- DSR 901
1,600,000₫ 2,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- DSR 901

1,600,000₫ 2,400,000₫

-19%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H100 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H100
1,700,000₫ 2,100,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H100

1,700,000₫ 2,100,000₫

-10%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H101 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H101
1,900,000₫ 2,100,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H101

1,900,000₫ 2,100,000₫

-17%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H103 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H103
2,000,000₫ 2,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H103

2,000,000₫ 2,400,000₫

-25%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105
1,800,000₫ 2,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105

1,800,000₫ 2,400,000₫

-24%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H2074 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H2074
2,200,000₫ 2,900,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H2074

2,200,000₫ 2,900,000₫

-20%
 Khóa Khách Sạn Thẻ Từ HPS- H828 Khóa Khách Sạn Thẻ Từ HPS- H828
2,800,000₫ 3,500,000₫

Khóa Khách Sạn Thẻ Từ HPS- H828

2,800,000₫ 3,500,000₫

-15%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H836 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H836
2,900,000₫ 3,400,000₫
-17%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H845 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H845
2,400,000₫ 2,900,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H845

2,400,000₫ 2,900,000₫

-17%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H916 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H916
2,400,000₫ 2,900,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H916

2,400,000₫ 2,900,000₫

-50%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J101 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J101
1,800,000₫ 3,600,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J101

1,800,000₫ 3,600,000₫

-54%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J102 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J102
1,700,000₫ 3,700,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J102

1,700,000₫ 3,700,000₫

-24%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J106 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J106
3,400,000₫ 4,500,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- J106

3,400,000₫ 4,500,000₫

-17%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- LT18 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- LT18
3,500,000₫ 4,200,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- LT18

3,500,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Khóa mã số/ thẻ từ HPS- 11802S Khóa mã số/ thẻ từ HPS- 11802S
3,800,000₫ 4,500,000₫

Khóa mã số/ thẻ từ HPS- 11802S

3,800,000₫ 4,500,000₫

-20%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918
3,200,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918

3,200,000₫ 4,000,000₫

-28%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928
2,900,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928

2,900,000₫ 4,000,000₫

-19%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 938 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 938
2,600,000₫ 3,200,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 938

2,600,000₫ 3,200,000₫

-28%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948
2,900,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948

2,900,000₫ 4,000,000₫

-19%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958
3,400,000₫ 4,200,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958

3,400,000₫ 4,200,000₫

-11%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- P03 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- P03
2,900,000₫ 3,260,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- P03

2,900,000₫ 3,260,000₫

-23%
 Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 917- TTlock Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 917- TTlock
3,450,000₫ 4,500,000₫

Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 917- TTlock

3,450,000₫ 4,500,000₫

-13%
 Thẻ từ cho Khóa khách sạn- chung cư Thẻ từ cho Khóa khách sạn- chung cư
70,000₫ 80,000₫

Thẻ từ cho Khóa khách sạn- chung cư

70,000₫ 80,000₫

Bộ khóa thẻ từ khách sạn này không chỉ mang lại sự tiện lợi cho khách thuê phòng mà nó còn là giải pháp thông minh để quản lý cho các chủ khách sạn.

Mở khóa chủ yếu bằng thẻ từ hoặc chìa cơ. Khóa cửa thẻ từ khách sạn giúp cho khách hàng không cần phải mang theo chìa khóa cồng kềnh nữa.

Qua đó, chất lượng dịch vụ của khách sạn được nâng cao, mang lại sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng nhằm đẩy cao doanh số kinh doanh và uy tín thương hiệu.

Phần lớn các chủ đầu tư khách sạn hiện nay đều lắp khóa cửa thẻ từ khách sạn nhằm mong muốn mang đến những tính năng hiện đại mà khóa truyền thống không thể đảm bảo.

KHÓA THẺ TỪ KHÁCH SẠN - Giải pháp vận hành khách sạn tối ưu chi phí, kiểm soát rủi ro.

Nhằm mang đến tiện ích tối đa cũng như quản lý hệ thống bảo mật cho khách sạn an toàn. HomeProSec mang đến giải pháp thông minh chính là khóa thẻ từ khách sạn siêu nhạy. Đồng thời, bộ khóa có thể kết hợp được với nhiều tính năng khác nhau giúp kiểm soát toàn bộ hệ thống một cách hiệu quả nhất.

+ Chi phí khóa khách sạn tại Homeprosec khá rẻ trên thị trường so với chất lượng mà nó mang lại

+ Có app quản lí toàn bộ lịch sử ra vào khách sạn.

+ Chi phí thẻ từ khá rẻ so với việc làm mới 1 chìa khóa cơ đối với loại khóa thông thường.

Tính năng ưu việc của khóa cửa thẻ từ khách sạn tại HOMEPROSEC

+ Cài đặt khóa cho mỗi phòng: Homeprosec sẽ cài địa chỉ khóa cho phép liên kết tới số phòng của khách sạn sau khi lắp xong. Sẽ thực hiện ngay trên phần mềm quản lý, và các số phòng được thiết lập cho khóa thông qua thẻ từ. Đồng thời thiết lập cho đồng hồ chạy trong khóa theo đúng với thời gian thực mà khách thuê.

+ Hệ thống khóa thẻ từ: Chủ đầu tư khách sạn sẽ dễ dàng quản lý thông qua hệ thống khóa thẻ từ thông minh này. giúp kiểm soát được thời gian check-in, hoặc check-out của khách thuê một cách chính xác.

+ Cấp quyền truy cập: Quyền truy cập khóa được phân cấp theo tình hình hoạt động thực tế của mỗi khách sạn. Thông thường sẽ có các cấp quyền truy cập là thẻ khách, thẻ buồng phòng, thẻ kỹ thuật, thẻ tòa nhà, thẻ tổng, và thẻ dữ liệu.

 

Vì sao nên sử dùng Khóa Thẻ Từ Cho Khách Sạn?

+ Tiện lợi: Khóa thẻ từ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vào phòng của mình chỉ bằng cách quét thẻ và giúp có có trải nghiệm tốt hơn, cảm thấy khách sạn chuyên nghiệp hơn, lúc ra ngoài chỉ cần đóng cửa phòng lại là hệ thống tự khóa, không sợ quên đóng cửa phòng.

+ An toàn: Khóa thẻ từ giúp ngăn chặn người không có quyền truy cập vào phòng của bạn. Nếu có ai đó cố gắng sử dụng chìa khóa giả để mở cửa phòng thì hệ thống sẽ không hoạt động và báo động. Ngoài ra khi bạn làm rớt khóa thẻ từ khách sạn cũng sẽ không lo lắng vì sẽ không biết được đây là chìa khóa của phòng nào, hạn chế sự đột nhập của người lạ.

+ Quản lí dễ dàng: Hệ thống khóa thẻ từ cho phép quản lý nhân viên của khách sạn dễ dàng theo dõi và quản lí được lịch sử ra vào của khách. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ được việc kiểm tra dễ dàng hơn khi có sự cố mất tài sản,...

+ Nâng cao doanh thu: việc sử dụng khóa thẻ từ cho khách sạn nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp, từ đó mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng làm tỉ lệ khách hàng quay lại tăng lên rất nhiều, bên cạnh đó khi khách hàng tìm kiếm khách sạn thì tỉ lệ chọn khách sạn của bạn cũng cao hơn rất nhiêu so với các khách sạn còn lại.

+ Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm được chi phí làm chìa cơ, thay chìa cơ khi khách làm mất và chi phí thẻ từ cũng rẻ hơn nhiều so với chìa cơ. Bên cạnh đó thì việc vận hành, quản lí dễ dàng hơn nên tiết kiệm được chi phí vận hành, nhân sự cũng như giảm thiểu rủi ro.

 

4 lí do nên chọn Homeprosec thi công khóa khách sạn thẻ từ

+ Kinh nghiệm: Homeprosec có kinh nghiệm thi công hơn 200 khách sạn tại TPHCM nên việc triển khai tư vấn, chọn mẫu khóa phù hợp với kinh phí khách sạn, giám sát thi công, nghiệm thu, bảo hành,.. đều triển khai một cách nhanh chóng và đảm bảo chuyên nghiệp, đúng tiến độ

+ Giải pháp: không chỉ chú trọng ở giải giá cả, mẫu mã mà Homeprosec còn mạnh về giải pháp quản lí khi sử dụng khóa thẻ từ thông qua phần mềm giúp tối ưu được chi phí nhân sự và quản lí một cách chặt chẽ giúp vận hành khách sạn được tốt hơn.

+ Hỗ trợ 24/7: Với phương châm ALO LÀ TỚI, Homeprosec luôn đặt vấn đề của khách hàng lên hàng đầu. Khi có sự cố chúng tôi sẽ ngay lập tức ưu tiên mức độ 1 và có mặt ngay lập tức để hỗ trợ về các sự cố lỗi hệ thống, lỗi khóa,...

+ CAM KẾT: các sản phẩm của Homeprosec đều chính hãng 100%. Nếu lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng.

FAQ THƯỜNG GẶP

TÔI DỰ TÍNH XÂY KHÁCH SẠN Ở VŨNG TÀU VÀ MUỐN LẮP ĐẶT KHÓA THÌ KHOẢNG BAO LÂU SẼ GIAO HÀNG ĐẾN?

Chúng tôi cũng đã từng có dự án lắp đặt khóa thẻ từ khách sạn cho các thành phố như Nha Trang, Đà Lạt, và Vũng Tàu, nên khách hàng cứ yên tâm là sản phẩm sẽ giao được đến tay khách hàng nhé.

Tùy vào thời gian và tình hình ở địa phương mà chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng cho quý khách sớm nhất. Đồng thời, chúng tôi xin phép tính phụ phí thêm so với nội thành.

NẾU TÔI MUA BỘ KHÓA VỚI SỐ LƯỢNG LỚN THÌ CÓ NHẬN ĐƯỢC ƯU ĐÃI GÌ KHÔNG?

Thưa tất nhiên là có rồi ạ. Khi bạn mua với số lượng từ 10 bộ khóa trở lên là đã nhận được ưu đãi 5% rồi nhé. Khi bạn mua càng nhiều thì giảm giá càng sâu nữa đó.

TÔI MUỐN LẮP KHÓA THẺ TỪ KHÁCH SẠN CHO TỦ ĐỒ PHÒNG GYM CAO CẤP ĐƯỢC KHÔNG?

Thưa không được ạ. Bạn sẽ phải dùng khóa tủ locker chuyên cho phòng gym và spa nhé. Nếu như bạn có thắc mắc cũng như quan tâm đến các bộ khóa thông minh của HomeProSec, hãy để lại thông tin để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn tốt nhất.

Bạn có thể liên hệ qua số hotline 0944.625.652 hoặc website của HomeProSec để được đội ngũ chăm sóc khách hàng tư vấn lựa chọn khóa phù hợp cho bạn nhé. 

TÔI LỠ MUA KHÓA Ở BÊN HÃNG KHÁC, NHƯNG TÔI MUỐN THÊM HỆ THỐNG BẢO MẬT CỦA BÊN MÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

Thưa hoàn toàn là được. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ dù bạn không phải khách hàng của HomeProSec đi chăng nữa. Khi bạn đã mua sản phẩm từ bên chúng tôi là được hưởng hệ thống bảo mật độc quyền của HomeProSec rồi. Tuy nhiên, chúng tôi xin phép không bảo hành sản phẩm không trực thuộc của bên HomeProSec. Mong quý khách thông cảm về trường hợp này.