Đầu Đọc/ Vân Tay Ngoài Trời

-20%
 Đầu đọc khuôn mặt HPS- F03 (TT) Đầu đọc khuôn mặt HPS- F03 (TT)
3,900,000₫ 4,900,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK )
2,500,000₫ 3,150,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya)
2,500,000₫ 3,150,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-9%
 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102
2,500,000₫ 2,750,000₫

Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102

2,500,000₫ 2,750,000₫

-18%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19
1,800,000₫ 2,200,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19

1,800,000₫ 2,200,000₫

-10%
 Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E

1,900,000₫ 2,100,000₫

-17%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20

1,900,000₫ 2,300,000₫

-10%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603
1,800,000₫ 2,000,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603

1,800,000₫ 2,000,000₫

-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - SF03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-22%
 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03
1,900,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - VT03

1,900,000₫ 2,450,000₫

-24%
 Đầu đọc vân tay HPS- TF1P Đầu đọc vân tay HPS- TF1P
2,200,000₫ 2,900,000₫

Đầu đọc vân tay HPS- TF1P

2,200,000₫ 2,900,000₫

-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1

2,900,000₫ 3,500,000₫

-14%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 (Tuya-wifi) Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 (Tuya-wifi)
3,600,000₫ 4,200,000₫
-22%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3
1,950,000₫ 2,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3

1,950,000₫ 2,500,000₫

-11%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6
3,300,000₫ 3,700,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6

3,300,000₫ 3,700,000₫

-32%
 Đầu đọc thẻ từ âm tường HPS- E1 Đầu đọc thẻ từ âm tường HPS- E1
880,000₫ 1,300,000₫
-29%
 Đầu đọc thẻ từ ngoài trời HPS- S7 ( Ttlock) Đầu đọc thẻ từ ngoài trời HPS- S7 ( Ttlock)
1,500,000₫ 2,100,000₫
-13%
 Đầu đọc vân tay âm tường HPS- EF1 Đầu đọc vân tay âm tường HPS- EF1
1,480,000₫ 1,700,000₫
-13%
 Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt
5,200,000₫ 6,000,000₫

Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt

5,200,000₫ 6,000,000₫

-14%
 Vân tay khuôn mặt Face HPS- FF01 Vân tay khuôn mặt Face HPS- FF01
5,000,000₫ 5,800,000₫

Vân tay khuôn mặt Face HPS- FF01

5,000,000₫ 5,800,000₫

-23%
 Vân tay khuôn mặt HPS- FF03 (TT) Vân tay khuôn mặt HPS- FF03 (TT)
4,000,000₫ 5,200,000₫

Vân tay khuôn mặt HPS- FF03 (TT)

4,000,000₫ 5,200,000₫

-19%
 Vân tay khuôn mặt HPS- FF04 (HHL) Vân tay khuôn mặt HPS- FF04 (HHL)
3,900,000₫ 4,800,000₫

Vân tay khuôn mặt HPS- FF04 (HHL)

3,900,000₫ 4,800,000₫

-15%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF1 ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF1 ( Tuya)
3,600,000₫ 4,250,000₫

Vân tay ngoài trời HPS- HF1 ( Tuya)

3,600,000₫ 4,250,000₫

-29%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF1 - 500 vân tay ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF1 - 500 vân tay ( Tuya)
3,200,000₫ 4,500,000₫
-13%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF2 ( Ttlock) Vân tay ngoài trời HPS- HF2 ( Ttlock)
3,400,000₫ 3,900,000₫
-34%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF2 ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF2 ( Tuya)
1,900,000₫ 2,900,000₫
-7%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Ttlock) Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Ttlock)
3,900,000₫ 4,200,000₫

Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Ttlock)

3,900,000₫ 4,200,000₫

-6%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Tuya)
3,600,000₫ 3,850,000₫

Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Tuya)

3,600,000₫ 3,850,000₫

-11%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Tuya)- Thẻ ID- M1 Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ( Tuya)- Thẻ ID- M1
4,000,000₫ 4,500,000₫
-9%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ID- M1 ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF3 ID- M1 ( Tuya)
4,000,000₫ 4,400,000₫
-20%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ID- M1( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ID- M1( Tuya)
3,600,000₫ 4,500,000₫
-7%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ( Ttlock) Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ( Ttlock)
3,900,000₫ 4,200,000₫
-6%
 Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ( Tuya) Vân tay ngoài trời HPS- HF5 ( Tuya)
3,600,000₫ 3,850,000₫
-11%
 Vân tay ngoài trời HPS-HF1- M (monitor - tuya) Vân tay ngoài trời HPS-HF1- M (monitor - tuya)
3,950,000₫ 4,450,000₫
-11%
 Vân tay trong nhà HPS- HF4 ( Ttlock) Vân tay trong nhà HPS- HF4 ( Ttlock)
3,400,000₫ 3,800,000₫
-21%
 Vân tay trong nhà HPS- HF4 ( Tuya) Vân tay trong nhà HPS- HF4 ( Tuya)
2,900,000₫ 3,650,000₫

Vân tay trong nhà HPS- HF4 ( Tuya)

2,900,000₫ 3,650,000₫