Đầu Đọc/ Vân Tay Ngoài Trời

-9%
 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102
2,500,000₫ 2,750,000₫
-18%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19
1,800,000₫ 2,200,000₫
-10%
 Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E

1,900,000₫ 2,100,000₫

-17%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫
-10%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603
1,800,000₫ 2,000,000₫
-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - SF03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-22%
 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03
1,900,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - VT03

1,900,000₫ 2,450,000₫

-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1

2,900,000₫ 3,500,000₫

-9%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3
2,900,000₫ 3,200,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3

2,900,000₫ 3,200,000₫

-11%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6
3,300,000₫ 3,700,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6

3,300,000₫ 3,700,000₫

-19%
 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2
3,400,000₫ 4,200,000₫

Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2

3,400,000₫ 4,200,000₫

-10%
 Vân tay ngoài trời HPS- TF3 ( BL) Vân tay ngoài trời HPS- TF3 ( BL)
3,300,000₫ 3,650,000₫

Vân tay ngoài trời HPS- TF3 ( BL)

3,300,000₫ 3,650,000₫