Khóa Cổng Vân Tay Full Chức Năng

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)
9,750,000₫ 11,530,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)

9,750,000₫ 11,530,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)
10,480,000₫ 12,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)

10,480,000₫ 12,350,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)
8,860,000₫ 10,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F16FULL)

8,860,000₫ 10,350,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)
8,960,000₫ 11,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)

8,960,000₫ 11,200,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,860,000₫ 12,200,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU)
11,610,000₫ 13,000,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,660,000₫ 12,000,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
11,060,000₫ 12,400,000₫
-7%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,210,000₫ 11,000,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,210,000₫ 11,000,000₫

-9%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)
8,750,000₫ 9,600,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)

8,750,000₫ 9,600,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,010,000₫ 11,800,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,010,000₫ 11,800,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,410,000₫ 12,200,000₫