Báo động

-9%
 Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL) Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL)
2,900,000₫ 3,200,000₫
-12%
 Cảm biến Hồng ngoại - PD200B Cảm biến Hồng ngoại - PD200B
440,000₫ 500,000₫
-15%
 Cảm biến từ không dây MC100B ( MC100A/MC100C) Cảm biến từ không dây MC100B ( MC100A/MC100C)
220,000₫ 260,000₫
-19%
 Còi báo cháy HPS- FA411 Còi báo cháy HPS- FA411
350,000₫ 430,000₫

Còi báo cháy HPS- FA411

350,000₫ 430,000₫

-13%
 Còi báo cháy HPS- FA412 Còi báo cháy HPS- FA412
390,000₫ 450,000₫

Còi báo cháy HPS- FA412

390,000₫ 450,000₫

-29%
 Còi báo cháy HPS- HC- S39 Còi báo cháy HPS- HC- S39
200,000₫ 280,000₫

Còi báo cháy HPS- HC- S39

200,000₫ 280,000₫

-29%
 Còi báo cháy HPS-S36A Còi báo cháy HPS-S36A
200,000₫ 280,000₫

Còi báo cháy HPS-S36A

200,000₫ 280,000₫

-25%
 Đầu báo khí CO HPS- GD- 100A Đầu báo khí CO HPS- GD- 100A
600,000₫ 800,000₫

Đầu báo khí CO HPS- GD- 100A

600,000₫ 800,000₫

-11%
 Đầu báo khí CO HPS- GD- 906 Đầu báo khí CO HPS- GD- 906
800,000₫ 900,000₫
-38%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424
250,000₫ 400,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424

250,000₫ 400,000₫

-38%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424S Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424S
250,000₫ 400,000₫
-13%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425
390,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425

390,000₫ 450,000₫

-2%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429
440,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429

440,000₫ 450,000₫

-13%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2
390,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2

390,000₫ 450,000₫

-23%
 Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C
500,000₫ 650,000₫

Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C

500,000₫ 650,000₫

-29%
 Đầu báo nhiệt HPS- 2W503 Đầu báo nhiệt HPS- 2W503
250,000₫ 350,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 2W503

250,000₫ 350,000₫

-17%
 Đầu báo nhiệt HPS- 2W801 Đầu báo nhiệt HPS- 2W801
290,000₫ 350,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 2W801

290,000₫ 350,000₫

-33%
 Đầu báo nhiệt HPS- YRD01 Đầu báo nhiệt HPS- YRD01
200,000₫ 300,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- YRD01

200,000₫ 300,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia
800,000₫ 880,000₫

Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia

800,000₫ 880,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử HPS- BEA3- 150 - BEAM 3 tia Hàng rào điện tử HPS- BEA3- 150 - BEAM 3 tia
1,600,000₫ 1,760,000₫

Hàng rào điện tử HPS- BEA3- 150 - BEAM 3 tia

1,600,000₫ 1,760,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử - HPS- BEA1- 20- BEAM 1 tia Hàng rào điện tử - HPS- BEA1- 20- BEAM 1 tia
500,000₫ 550,000₫

Hàng rào điện tử - HPS- BEA1- 20- BEAM 1 tia

500,000₫ 550,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 100 – BEAM 2 tia tần số Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 100 – BEAM 2 tia tần số
1,200,000₫ 1,320,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 150 – BEAM 3 tia tần số Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 150 – BEAM 3 tia tần số
2,000,000₫ 2,200,000₫
-14%
 Hàng rào điện tử- Beam Trụ nhiều Tia IB104/6 Hàng rào điện tử- Beam Trụ nhiều Tia IB104/6
1,800,000₫ 2,100,000₫

Hàng rào điện tử- Beam Trụ nhiều Tia IB104/6

1,800,000₫ 2,100,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử- HPS- BEA4- 200 - BEAM 4 tia Hàng rào điện tử- HPS- BEA4- 200 - BEAM 4 tia
2,500,000₫ 2,750,000₫

Hàng rào điện tử- HPS- BEA4- 200 - BEAM 4 tia

2,500,000₫ 2,750,000₫

-18%
 Hàng rào điện tử- HPS- FBEA4- 200 - BEAM 4 tia tần số Hàng rào điện tử- HPS- FBEA4- 200 - BEAM 4 tia tần số
3,500,000₫ 4,250,000₫
-17%
 Hàng rào điện tử- Beam 03 Tia- Hỗ trợ NLMT SIB020/30 Hàng rào điện tử- Beam 03 Tia- Hỗ trợ NLMT SIB020/30
2,500,000₫ 3,000,000₫
-17%
 Nút nhấn khẩn HPS-BG Nút nhấn khẩn HPS-BG
300,000₫ 360,000₫

Nút nhấn khẩn HPS-BG

300,000₫ 360,000₫

-29%
 Nút nhấn khẩn HPS-FA502 Nút nhấn khẩn HPS-FA502
200,000₫ 280,000₫

Nút nhấn khẩn HPS-FA502

200,000₫ 280,000₫

-9%
 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1
1,500,000₫ 1,650,000₫

Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1

1,500,000₫ 1,650,000₫

-15%
 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B
1,700,000₫ 2,000,000₫

Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B

1,700,000₫ 2,000,000₫

-10%
 Trung Tâm Báo Động HPS - H16 Trung Tâm Báo Động HPS - H16
3,800,000₫ 4,200,000₫

Trung Tâm Báo Động HPS - H16

3,800,000₫ 4,200,000₫

-9%
 Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM
6,800,000₫ 7,500,000₫

Trung Tâm Báo Động HPS - H8GSM

6,800,000₫ 7,500,000₫