Thiết bị Access Control

-12%
 Bộ bảo mật HPS-SC01 Bộ bảo mật HPS-SC01
1,500,000₫ 1,700,000₫

Bộ bảo mật HPS-SC01

1,500,000₫ 1,700,000₫

-10%
 Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP

1,900,000₫ 2,100,000₫

-20%
 Đầu đọc khuôn mặt HPS- F03 (TT) Đầu đọc khuôn mặt HPS- F03 (TT)
3,900,000₫ 4,900,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( TTLOCK )
2,500,000₫ 3,150,000₫
-21%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya) Đầu đọc mật mã/thẻ từ ngoài trời HPS- HF3 PC ( Tuya)
2,500,000₫ 3,150,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TTLOCK )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-24%
 Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA ) Đầu đọc mật mã/thẻ từ trong nhà HPS- HF4 PC ( TUYA )
1,950,000₫ 2,560,000₫
-9%
 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102
2,500,000₫ 2,750,000₫

Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102

2,500,000₫ 2,750,000₫

-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2
490,000₫ 540,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 ( giống T06) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 ( giống T06)
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 ( giống T06) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 ( giống T06)
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - T06 (giống M4, M5) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - T06 (giống M4, M5)
590,000₫ 650,000₫
-18%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19
1,800,000₫ 2,200,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19

1,800,000₫ 2,200,000₫

-10%
 Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E

1,900,000₫ 2,100,000₫

-17%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20

1,900,000₫ 2,300,000₫

-10%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603
1,800,000₫ 2,000,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603

1,800,000₫ 2,000,000₫

-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - SF03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-22%
 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03
1,900,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - VT03

1,900,000₫ 2,450,000₫

-37%
 Đầu đọc vân tay HPS- F20 Đầu đọc vân tay HPS- F20
2,200,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay HPS- F20

2,200,000₫ 3,500,000₫

-24%
 Đầu đọc vân tay HPS- TF1P Đầu đọc vân tay HPS- TF1P
2,200,000₫ 2,900,000₫

Đầu đọc vân tay HPS- TF1P

2,200,000₫ 2,900,000₫

-16%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1
3,200,000₫ 3,800,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1

3,200,000₫ 3,800,000₫

-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1

2,900,000₫ 3,500,000₫

-14%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 (Tuya-wifi) Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 (Tuya-wifi)
3,600,000₫ 4,200,000₫
-22%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3
1,950,000₫ 2,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3

1,950,000₫ 2,500,000₫

-11%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6
3,300,000₫ 3,700,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6

3,300,000₫ 3,700,000₫

-9%
 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200
2,400,000₫ 2,650,000₫
-37%
 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70
1,950,000₫ 3,100,000₫

Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70

1,950,000₫ 3,100,000₫

-32%
 Đầu đọc thẻ từ âm tường HPS- E1 Đầu đọc thẻ từ âm tường HPS- E1
880,000₫ 1,300,000₫
-29%
 Đầu đọc thẻ từ ngoài trời HPS- S7 ( Ttlock) Đầu đọc thẻ từ ngoài trời HPS- S7 ( Ttlock)
1,500,000₫ 2,100,000₫
-13%
 Đầu đọc vân tay âm tường HPS- EF1 Đầu đọc vân tay âm tường HPS- EF1
1,480,000₫ 1,700,000₫
-13%
 Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt
5,200,000₫ 6,000,000₫

Face ID có app HPS- Face02 Vân tay khuôn mặt

5,200,000₫ 6,000,000₫

-37%
 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05
2,200,000₫ 3,500,000₫
-37%
 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7
2,200,000₫ 3,500,000₫
-10%
 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619
4,500,000₫ 5,000,000₫
-16%
 Khóa điện tử HPS - SL2 (A) Khóa điện tử HPS - SL2 (A)
1,350,000₫ 1,600,000₫

Khóa điện tử HPS - SL2 (A)

1,350,000₫ 1,600,000₫

-14%
 Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078 Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078
3,000,000₫ 3,500,000₫

Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078

3,000,000₫ 3,500,000₫

 Khóa chốt thả HPS - EBL 200 Khóa chốt thả HPS - EBL 200
9,500,000₫

Khóa chốt thả HPS - EBL 200

9,500,000₫

-22%
 Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án) Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)
1,400,000₫ 1,800,000₫

Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)

1,400,000₫ 1,800,000₫

-17%
 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11
1,500,000₫ 1,800,000₫

Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11

1,500,000₫ 1,800,000₫

-18%
 Khóa Cổng Sắt Ngoài Trời Nhà Trọ HPS - SL ( KEY) Khóa Cổng Sắt Ngoài Trời Nhà Trọ HPS - SL ( KEY)
990,000₫ 1,200,000₫