Thiết bị Access Control

-12%
 Bộ bảo mật HPS-SC01 Bộ bảo mật HPS-SC01
1,500,000₫ 1,700,000₫

Bộ bảo mật HPS-SC01

1,500,000₫ 1,700,000₫

-6%
 Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite) Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)
1,600,000₫ 1,700,000₫

Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)

1,600,000₫ 1,700,000₫

-10%
 Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc có app HPS - SAC 101APP

1,900,000₫ 2,100,000₫

-9%
 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102 Đầu Đọc ngoài trời có app HPS- SAC 102
2,500,000₫ 2,750,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2
490,000₫ 540,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4
590,000₫ 650,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4

590,000₫ 650,000₫

-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5
590,000₫ 650,000₫
-18%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 19
1,800,000₫ 2,200,000₫
-10%
 Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E
1,900,000₫ 2,100,000₫

Đầu đọc Thẻ/ Mật mã ngoài trời HPS- SAC 19E

1,900,000₫ 2,100,000₫

-17%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫
-10%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 603
1,800,000₫ 2,000,000₫
-10%
 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03 Đầu đọc Vân tay HPS - SF03
2,200,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - SF03

2,200,000₫ 2,450,000₫

-22%
 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03 Đầu đọc Vân tay HPS - VT03
1,900,000₫ 2,450,000₫

Đầu đọc Vân tay HPS - VT03

1,900,000₫ 2,450,000₫

-13%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1
3,300,000₫ 3,800,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1

3,300,000₫ 3,800,000₫

-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1

2,900,000₫ 3,500,000₫

-9%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3
2,900,000₫ 3,200,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF3

2,900,000₫ 3,200,000₫

-11%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6
3,300,000₫ 3,700,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF6

3,300,000₫ 3,700,000₫

-9%
 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200
2,400,000₫ 2,650,000₫
-23%
 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70 Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70
2,400,000₫ 3,100,000₫

Đầu đọc vân tay trong nhà HPS- F70

2,400,000₫ 3,100,000₫

-23%
 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05
2,700,000₫ 3,500,000₫
-31%
 HPS- F20- Đầu đọc vân tay kết nối App HomeProSec HPS- F20 HPS- F20- Đầu đọc vân tay kết nối App HomeProSec HPS- F20
3,600,000₫ 5,200,000₫
-14%
 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7
3,000,000₫ 3,500,000₫
-10%
 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619
4,500,000₫ 5,000,000₫
-16%
 Khóa điện tử HPS - SL2 (A) Khóa điện tử HPS - SL2 (A)
1,350,000₫ 1,600,000₫

Khóa điện tử HPS - SL2 (A)

1,350,000₫ 1,600,000₫

-17%
 Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078 Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078
2,500,000₫ 3,000,000₫

Khóa chốt âm cửa HPS - EDBL 078

2,500,000₫ 3,000,000₫

-10%
 Khóa chốt thả HPS - EBL 200 Khóa chốt thả HPS - EBL 200
800,000₫ 890,000₫

Khóa chốt thả HPS - EBL 200

800,000₫ 890,000₫

-22%
 Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án) Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)
1,400,000₫ 1,800,000₫

Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)

1,400,000₫ 1,800,000₫

-17%
 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11
1,500,000₫ 1,800,000₫
-14%
 Khóa Cổng Thẻ từ HPS - SL. Khóa Cổng Thẻ từ HPS - SL.
1,200,000₫ 1,400,000₫

Khóa Cổng Thẻ từ HPS - SL.

1,200,000₫ 1,400,000₫

-17%
 Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA
1,500,000₫ 1,800,000₫

Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA

1,500,000₫ 1,800,000₫

-18%
 Khóa HPS - SL ( KEY) Khóa HPS - SL ( KEY)
990,000₫ 1,200,000₫

Khóa HPS - SL ( KEY)

990,000₫ 1,200,000₫

-14%
 Khóa HPS - SL2 (KEY) Khóa HPS - SL2 (KEY)
690,000₫ 800,000₫

Khóa HPS - SL2 (KEY)

690,000₫ 800,000₫

-11%
 Khóa kính cường lực HPS - 5818G Khóa kính cường lực HPS - 5818G
1,200,000₫ 1,350,000₫
-12%
 Khóa kính cường lực HPS - 5819G Khóa kính cường lực HPS - 5819G
1,500,000₫ 1,700,000₫

Khóa kính cường lực HPS - 5819G

1,500,000₫ 1,700,000₫

-40%
 Khóa Từ Hút HPS - EML 280D Khóa Từ Hút HPS - EML 280D
900,000₫ 1,500,000₫

Khóa Từ Hút HPS - EML 280D

900,000₫ 1,500,000₫

-13%
 Khóa Từ Hút HPS - EML 290D Khóa Từ Hút HPS - EML 290D
1,300,000₫ 1,500,000₫

Khóa Từ Hút HPS - EML 290D

1,300,000₫ 1,500,000₫

-27%
 Khóa Từ Hút Lắp Âm HPS - EML 290F Khóa Từ Hút Lắp Âm HPS - EML 290F
1,100,000₫ 1,500,000₫
-12%
 Vân tay chấm công Zkteco - F22 Vân tay chấm công Zkteco - F22
3,700,000₫ 4,200,000₫

Vân tay chấm công Zkteco - F22

3,700,000₫ 4,200,000₫

-19%
 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2
3,400,000₫ 4,200,000₫

Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2

3,400,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec
2,600,000₫ 3,100,000₫

Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec

2,600,000₫ 3,100,000₫