Sản phẩm bán chạy

-17%
 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11 Khóa chốt thả Lắp nổi HPS - EBL11
1,500,000₫ 1,800,000₫
-27%
 Khóa Từ Hút Lắp Âm HPS - EML 290F Khóa Từ Hút Lắp Âm HPS - EML 290F
1,100,000₫ 1,500,000₫
-34%
 Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3) Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)
3,150,000₫ 4,800,000₫

Bộ khóa cổng Mã số/Thẻ HPS- SLBASIC( 19P3)

3,150,000₫ 4,800,000₫

-21%
 BỘ BÁO ĐỘNG QUÊN ĐÓNG CỬA HPS- BD02 BỘ BÁO ĐỘNG QUÊN ĐÓNG CỬA HPS- BD02
950,000₫ 1,200,000₫

BỘ BÁO ĐỘNG QUÊN ĐÓNG CỬA HPS- BD02

950,000₫ 1,200,000₫

-24%
 BỘ WIFI - G2BIT - Định giờ giới nghiêm BỘ WIFI - G2BIT - Định giờ giới nghiêm
950,000₫ 1,250,000₫

BỘ WIFI - G2BIT - Định giờ giới nghiêm

950,000₫ 1,250,000₫

-9%
 GATEWAY TTLOCK HPS- G2 GATEWAY TTLOCK HPS- G2
1,180,000₫ 1,300,000₫

GATEWAY TTLOCK HPS- G2

1,180,000₫ 1,300,000₫

-16%
 Điều khiển Cửa cuốn qua Điện thoại HPS- RL3X Điều khiển Cửa cuốn qua Điện thoại HPS- RL3X
1,900,000₫ 2,250,000₫

Điều khiển Cửa cuốn qua Điện thoại HPS- RL3X

1,900,000₫ 2,250,000₫

-27%
 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- RS140 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- RS140
13,900,000₫ 19,000,000₫
-17%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1
2,900,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- TF1

2,900,000₫ 3,500,000₫

-19%
 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2 Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2
3,400,000₫ 4,200,000₫

Vân tay có app ngoài trời HPS- TF2

3,400,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay Nitgen T1- EM (Korea) Vân tay Nitgen T1- EM (Korea)
10,500,000₫ 12,500,000₫

Vân tay Nitgen T1- EM (Korea)

10,500,000₫ 12,500,000₫

-17%
 Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA
1,500,000₫ 1,800,000₫

Khóa Cổng Thẻ Từ HPS - SLA

1,500,000₫ 1,800,000₫

-13%
 Khóa Từ Hút HPS - EML 290D Khóa Từ Hút HPS - EML 290D
1,300,000₫ 1,500,000₫

Khóa Từ Hút HPS - EML 290D

1,300,000₫ 1,500,000₫

-22%
 Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án) Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)
1,400,000₫ 1,800,000₫

Khóa chốt thả HPS - EBL 300 ( chuyên dự án)

1,400,000₫ 1,800,000₫

-15%
 Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B
1,700,000₫ 2,000,000₫

Trung tâm báo động chống trộm HPS - H1B

1,700,000₫ 2,000,000₫

-9%
 Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H4G Trung Tâm Báo Động Wifi + SIM HPS - H4G
3,500,000₫ 3,850,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia
800,000₫ 880,000₫
-9%
 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720
5,200,000₫ 5,700,000₫
-11%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF1P8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF1P8 - UPS)
8,330,000₫ 9,400,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF1P8 - UPS)

8,330,000₫ 9,400,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL- PRO( UPS- R- BD- BOX-WIFI-TU)
11,610,000₫ 13,000,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,860,000₫ 12,200,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
11,060,000₫ 12,400,000₫
-11%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L- FULL-1( UPS- R- BD- BOX)
10,660,000₫ 12,000,000₫
-10%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R)
9,030,000₫ 10,000,000₫

Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F16V- 2L( UPS- R)

9,030,000₫ 10,000,000₫

-10%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R)
9,230,000₫ 10,200,000₫

Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19V- 2L( UPS- R)

9,230,000₫ 10,200,000₫

-10%
 Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R) Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R)
8,830,000₫ 9,800,000₫

Bộ khóa vân tay 2 khóa HPS- F19- 2L( UPS- R)

8,830,000₫ 9,800,000₫

-7%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,210,000₫ 11,000,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL PRO( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,210,000₫ 11,000,000₫

-9%
 Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)
8,750,000₫ 9,600,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F16VFULL-1 ( UPS-BD-BOX)

8,750,000₫ 9,600,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,410,000₫ 12,200,000₫
-8%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX)
8,960,000₫ 9,700,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19VFULL-1( UPS- BD- BOX)

8,960,000₫ 9,700,000₫

-15%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU) Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)
10,010,000₫ 11,800,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL PRO ( UPS- BD- BOX- WIFI- TU)

10,010,000₫ 11,800,000₫

-8%
 Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX) Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX)
8,560,000₫ 9,300,000₫

Bộ khóa vân tay HPS- F19FULL-1 ( UPS- BD- BOX)

8,560,000₫ 9,300,000₫

-8%
 Bộ thu phát remote RF Y2 Bộ thu phát remote RF Y2
600,000₫ 650,000₫

Bộ thu phát remote RF Y2

600,000₫ 650,000₫

-14%
 Bộ khóa chốt rơi Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EBLPRO (T1M1P8-UPS) Bộ khóa chốt rơi Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EBLPRO (T1M1P8-UPS)
16,230,000₫ 18,800,000₫
-12%
 Bộ Khóa chốt thả HPS- EBLBASIC ( 101P3) Bộ Khóa chốt thả HPS- EBLBASIC ( 101P3)
5,200,000₫ 5,900,000₫

Bộ Khóa chốt thả HPS- EBLBASIC ( 101P3)

5,200,000₫ 5,900,000₫

-8%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF2P8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF2P8 - UPS)
8,830,000₫ 9,600,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( TF2P8 - UPS)

8,830,000₫ 9,600,000₫

-14%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F19TP3) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F19TP3)
6,300,000₫ 7,300,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F19TP3)

6,300,000₫ 7,300,000₫

-10%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19VP8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19VP8 - UPS)
8,830,000₫ 9,800,000₫
-10%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS)
8,430,000₫ 9,400,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS)

8,430,000₫ 9,400,000₫

-11%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F16VP8-UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F16VP8-UPS)
8,630,000₫ 9,700,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F16VP8-UPS)

8,630,000₫ 9,700,000₫