Sản phẩm BEST SELLERXem thêm

Bộ khóa cổng Plus

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B3 (F28-P03)

4,800,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3326

5,500,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-G200

5,700,000

Khóa cửa gỗ/sắt

KHÓA VÂN TAY HPS-3308(TT)

5,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3372(TT21)

6,900,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FPC3374 (app)

5,500,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-TF2 ( TTlock)

3,400,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F16

2,800,000

Sản phẩm hot - khuyến mãi

Khóa Vân Tay HPS-P8030

12,900,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H918

3,400,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H105

1,900,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-TF1

2,900,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3321B

5,700,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-SAC19E

1,900,000

Access control phổ biến

Khóa HPS-SL

1,500,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F28

2,800,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3306

5,900,000

Báo Động Phổ Biến

Beam Tần Số 04 tia ABH-200

3,500,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS8802

3,000,000

KHÓA CỔNG THÔNG MINH

Bộ khóa cổng Basic

Bộ khóa HPS-SLBASIC-V1C

2,800,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1C (F06E-P03)

3,900,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPRO-V1B1 (TF1)

6,200,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B5

7,800,000

BỘ KHÓA PHỔ BIẾN

Bộ Khóa Từ HPS-BASIC-E1B2

4,900,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPLUS-V1B2 (F16)

5,500,000

Bộ khóa cổng Pro

Bộ Khóa HPS-SLPRO-V1B1 (TF2)

6,700,000

Bộ khóa cổng Plus

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B3 (F28-P03)

4,800,000

Bộ khóa cổng Basic

Bộ khóa HPS-SLBASIC-V1C

2,800,000

Bộ khóa cổng Basic

Bộ khóa HPS-SLBASIC-V2(UPS)

4,800,000

Bộ khóa cổng Basic

Bộ khóa HPS-SLBASIC-V2

3,900,000

Bộ khóa cổng Basic

Bộ Khóa HPS-SLBASIC-V1

3,200,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPLUS-V1B2 (F16)

5,500,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPLUS-V2B5

9,300,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1C (F06E-P03)

3,900,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPLUS-V1B4

6,800,000

Bộ khóa cổng Plus

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B3 (F28-P03)

4,800,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPLUS-V1B3 (F28 -P208)

5,400,000

Bộ khóa cổng Plus

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B2 (F70-P03)

4,900,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPLUS-V1B5

7,800,000

Bộ khóa cổng Pro

Bộ Khóa HPS-SLPRO-V1B1 (TF2)

6,700,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ khóa HPS-SLPRO-V1B4

11,800,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPRO-V1B3

9,800,000

Bộ Khóa Cổng Điện Tử

Bộ Khóa HPS-SLPRO-V1B1 (TF1)

6,200,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-EDBLPRO-V2

10,600,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-EDBLPRO-V1

7,900,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-EDBLPLUS-V2

6,900,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-EDBLPLUS-V1

6,200,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-EDBLBASIC-V1

5,600,000

Bộ khóa cổng âm cửa

Bộ Khóa HPS-Pro2FL

14,000,000

Bộ Khóa Từ Nam Châm

Bộ Khóa Từ HPS-PLUS-E1B2

6,900,000

Bộ Khóa Từ Nam Châm

Bộ Khóa Từ HPS-PLUS-E1B1

5,900,000

BỘ KHÓA PHỔ BIẾN

Bộ Khóa Từ HPS-BASIC-E1B2

4,900,000

Bộ Khóa Từ Nam Châm

Bộ Khóa Từ HPS-BASIC-E1B1

2,900,000

Bộ khóa kính điện thông minh

Khóa kính HPS-5819G

1,800,000

Bộ khóa kính điện thông minh

BỘ KHÓA CỬA KÍNH ĐIỆN THÔNG MINH HPS-GL01

5,800,000

KHÓA CỬA VÂN TAY

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS8802

3,000,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3306

5,900,000

Sản phẩm hot - khuyến mãi

Khóa Vân Tay HPS-P8030

12,900,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FPC3374 (app)

5,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3372(TT21)

6,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

KHÓA VÂN TAY HPS-3308(TT)

5,900,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-G200

5,700,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3326

5,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3326

5,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

KHÓA VÂN TAY HPS-3308(TT)

5,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3372(TT21)

6,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-3372(TT18)

5,700,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-P8018

19,000,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-P7020

7,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-P8010

7,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS- P8011

9,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS – FPC3325D

4,200,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-BG21

5,800,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-BG03

6,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-BG05

6,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-FPC3308

6,000,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-FPC3325C

4,200,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-FPC3325A

4,700,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay – HPS800

4,950,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS3325B

4,700,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay – HPS05

7,395,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS3301S

3,500,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS3301G

3,500,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-G300

4,650,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-FPC_901

4,000,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-G200

5,700,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-E15

5,400,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-FPC-8802S

4,500,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-FPC-8801

3,900,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS8802

3,000,000

Khóa cửa kính cường lực

Khóa Kính Cường Lực HPS-669

4,500,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FPC3374 (app)

5,500,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS3367

4,950,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3321B

5,700,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3330B

4,500,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FPC3330A

5,850,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FPC3373

6,100,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-FP3369

5,950,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-3306

5,900,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-B3331B

4,650,000

Khóa cửa nhôm xingfa

Khóa Vân Tay HPS-B3331A

4,650,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-P8018

19,000,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS-P7020

7,900,000

Khóa cửa gỗ/sắt

Khóa Vân Tay HPS- P8011

9,900,000

Sản phẩm hot - khuyến mãi

Khóa Vân Tay HPS-P8030

12,900,000

THIẾT BỊ ACCESS CONTROL

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-TF2 ( TTlock)

3,400,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-TF1

2,900,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-F19

3,500,000
780,000

Access control phổ biến

Khóa HPS-SL

1,500,000

Access control phổ biến

Khóa HPS-SL2

1,350,000
1,300,000
Giảm giá

Access control phổ biến

Nguồn chuyên dụng TA-208CK

1,900,000 1,500,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F7 Plus

3,800,000

Đầu đọc vân tay

Đầu Đọc HPS-SAC101

2,500,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F19T

3,600,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-F19

3,500,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F16

2,800,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F06E

1,900,000

Access control phổ biến

Vân Tay HPS-TF1

2,900,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-VT06

3,500,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-VT03

2,200,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-W3

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-W2000

3,800,000

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-W1600

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-W1

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS- VT01

2,700,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-V5

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-U8

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-T2

1,500,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-T1

1,600,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-S20

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-M1

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-FF11

5,400,000
Giảm giá
3,400,000 2,200,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F8

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F8

4,000,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F7

3,000,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F2U

Liên hệ

Đầu đọc vân tay

Vân Tay HPS-F28

2,800,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F2

Liên hệ
3,600,000

Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay HPS-F18R

Liên hệ

Khóa điện tử

Khóa từ HPS-EML60

600,000

Khóa điện tử

Khóa từ HPS-EML280F

1,000,000

Khóa điện tử

Khóa từ HPS-EML280D

1,100,000

Access control phổ biến

Khóa HPS-SL2

1,350,000

Access control phổ biến

Khóa HPS-SL

1,500,000

Khóa điện tử

Khóa chốt thả HPS-EBL200

720,000

Khóa điện tử

Khóa chốt thả HPS-EBL11

1,500,000

Khóa điện tử

Khóa chốt HPS-EDBL79

3,900,000

Khóa điện tử

Khóa chốt HPS-EDBL78

2,500,000

Nguồn chuyên dụng

PIN

800,000
Giảm giá

Access control phổ biến

Nguồn chuyên dụng TA-208CK

1,900,000 1,500,000

Nguồn chuyên dụng

Nguồn chuyên dụng P05AQ

1,400,000

Nguồn chuyên dụng

Nguồn chuyên dụng P03P

800,000

Nguồn chuyên dụng

Hộp Nguồn NGOÀI TRỜI

500,000

Nguồn chuyên dụng

ACQUY

700,000

Remote - Thẻ từ - Exit

THẺ TỪ DA CAO CẤP

90,000

Remote - Thẻ từ - Exit

THẺ TỪ MÓC KHÓA

40,000

Remote - Thẻ từ - Exit

THẺ TỪ TRẮNG ATM

20,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Y1 ( DÙNG CHO NGUỒN P05AQ

500,000

Remote - Thẻ từ - Exit

YL1 ( DÙNG CHO NGUỒN P03P)

450,000

Remote - Thẻ từ - Exit

REMOTE INOX

250,000

Remote - Thẻ từ - Exit

REMOTE GỖ

120,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Nút nhấn Exit Không dây EXW05

500,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Nút nhấn Exit không dây EXW06

450,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Nút nhấn Exit EX10A

120,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Nút nhấn Exit EX10B

100,000

Remote - Thẻ từ - Exit

Nút nhấn Exit EX06

100,000

Phụ kiện Thi Công

Tay hơi ( cùi chỏ). TRUNG DC-B

700,000

Phụ kiện Thi Công

Tay hơi ( cùi chỏ). NHỎ DC-M

600,000

Phụ kiện Thi Công

Ống nhựa dẻo

20,000

Phụ kiện Thi Công

Nam châm siêu cường

50,000
Giảm giá
900,000 780,000

Phụ kiện Thi Công

Dây saicom 2 lõi / 4 lõi

10,000
200,000

Phụ kiện Thi Công

Bát U

280,000

Phụ kiện Thi Công

BÁT LẮP VÂN TAY

200,000

Phụ kiện Thi Công

BÁT LẮP KHÓA (LA)

100,000

Phụ kiện Thi Công

Bát L

200,000

Thiết Bị Access Control

Model No.: Seaboard-II WIFI

1,550,000

Thiết Bị Access Control

Công tắc từ Sắt

250,000

Thiết Bị Access Control

Công tắc từ Nhựa

120,000
950,000

Thiết Bị Access Control

Bộ bảo mật HPS-SC01

1,550,000
780,000

Thiết Bị Access Control

Còi báo động HPS-BD01

900,000

Thiết Bị Access Control

Main Wifi

550,000

KHÓA CỬA KHÁCH SẠN – CHUNG CƯ

KHACH SAN PHO BIEN

Thẻ Temic -in màu

70,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H105

1,900,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H918

3,400,000

KHACH SAN PHO BIEN

Công Tắc Thẻ Từ

550,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H100

1,900,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-J106

3,600,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-928

3,700,000

KHACH SAN PHO BIEN

Bộ giải mã thẻ

3,800,000

Khóa khách sạn thẻ từ

KHÓA THẺ TỪ HPS-LT18

3,800,000

Khóa khách sạn thẻ từ

Khóa Thẻ Từ HPS-H101

1,900,000

Khóa khách sạn thẻ từ

Khóa Thẻ Từ HPS-H103

2,200,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-928

3,700,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2025

3,500,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2027

2,700,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2029

2,000,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2029S

2,000,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2030

2,700,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-J101

3,300,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-J102

3,200,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-J106

3,600,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-HP02

2,900,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H100

1,900,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H918

3,400,000

KHACH SAN PHO BIEN

Khóa Thẻ Từ HPS-H105

1,900,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-RLP10

2,500,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-DSR901

2,600,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-818E01

3,100,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-2018E01

2,150,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-118E06

2,300,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-U02

4,500,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-RLP02

3,000,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-RL2020E01

2,270,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS618E01

3,200,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS218E02

2,400,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS218E01

2,400,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS118E08

1,900,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS118E05

1,750,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-118E04

1,850,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-118E03

1,700,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS118E10

Liên hệ

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS118E09

1,800,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-118E02

1,650,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-118E01

1,650,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS08

1,800,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Khóa Thẻ Từ HPS-RL07

1,800,000
3,150,000
3,600,000
3,400,000

KHACH SAN PHO BIEN

Bộ giải mã thẻ

3,800,000

KHACH SAN PHO BIEN

Công Tắc Thẻ Từ

550,000
550,000

KHACH SAN PHO BIEN

Thẻ Temic -in màu

70,000

Khóa Cửa Khách Sạn

Thẻ từ khách sạn

50,000