Gateway HPS-G2

1,200,000

– Hỗ trợ mở cửa từ xa, quản lý, đăng ký thẻ từ password từ xa.