Đầu đọc vân tay HPS-F18U ( không có RJ45)

3,600,000

Kiểm soát ra vào kết hợp chấm công –
Có màn hình setup tiện lợi