Đầu đọc thẻ – mật mã HPS-M2

490,000

Hỗ trợ nút nhấn Doorbell
Kết nối: Khóa từ, Khóa cổng RIM, Khóa chốt