ACQUY

700,000

Ắc Quy 12v/7AH
Dùng cho nguồn UPS, nguồn backup, nguồn khẩn cấp, nguồn điều khiển….
Thích hợp cho model P05AQ/P05AQW/P05AQWR