Hiển thị một kết quả duy nhất

3,150,000
3,600,000
3,400,000