Hiển thị một kết quả duy nhất

5,200,000
6,300,000
2,025,000
3,630,000