► Vân tay - đầu đọc

-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M2
490,000₫ 540,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 ( giống T06) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M4 ( giống T06)
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 ( giống T06) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - M5 ( giống T06)
590,000₫ 650,000₫
-9%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - T06 (giống M4, M5) Đầu đọc thẻ/ mật mã HPS - T06 (giống M4, M5)
590,000₫ 650,000₫
-17%
 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20 Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20
1,900,000₫ 2,300,000₫

Đầu đọc thẻ/ mật mã ngoài trời HPS- SAC 20

1,900,000₫ 2,300,000₫

-37%
 Đầu đọc vân tay HPS- F20 Đầu đọc vân tay HPS- F20
2,200,000₫ 3,500,000₫

Đầu đọc vân tay HPS- F20

2,200,000₫ 3,500,000₫

-16%
 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1 Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1
3,200,000₫ 3,800,000₫

Đầu đọc vân tay ngoài trời HPS- KF1

3,200,000₫ 3,800,000₫

-9%
 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200 Đầu đọc vân tay Phụ HPS - 1200
2,400,000₫ 2,650,000₫
-37%
 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05 HPS- F05- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F05
2,200,000₫ 3,500,000₫
-37%
 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7 HPS- F7- Vân tay trong nhà HomeProSec HPS- F7
2,200,000₫ 3,500,000₫
-10%
 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619 HPS- FF 619- Vân tay khuôn mặt trong nhà HomeProSec HPS- FF 619
4,500,000₫ 5,000,000₫
-12%
 Vân tay chấm công Zkteco - F22 Vân tay chấm công Zkteco - F22
3,700,000₫ 4,200,000₫

Vân tay chấm công Zkteco - F22

3,700,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec
2,600,000₫ 3,100,000₫

Vân tay HPS- F28 , trong nhà , hãng HomeProSec

2,600,000₫ 3,100,000₫

-16%
 Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300 Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300
4,200,000₫ 5,000,000₫

Vân tay ngoài trời Zkteco- MA300

4,200,000₫ 5,000,000₫

-16%
 Vân tay Nitgen FK2 (Korea) Vân tay Nitgen FK2 (Korea)
9,400,000₫ 11,200,000₫

Vân tay Nitgen FK2 (Korea)

9,400,000₫ 11,200,000₫

-16%
 Vân tay Nitgen T1- M1 (Korea) Vân tay Nitgen T1- M1 (Korea)
10,800,000₫ 12,800,000₫

Vân tay Nitgen T1- M1 (Korea)

10,800,000₫ 12,800,000₫

-48%
 Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus
2,200,000₫ 4,200,000₫

Vân Tay trong nhà HPS - F7 Plus

2,200,000₫ 4,200,000₫

-16%
 Vân tay trong nhà HPS - T1N Vân tay trong nhà HPS - T1N
1,600,000₫ 1,900,000₫

Vân tay trong nhà HPS - T1N

1,600,000₫ 1,900,000₫

-17%
 Vân tay trong nhà HPS - T2N Vân tay trong nhà HPS - T2N
1,500,000₫ 1,800,000₫

Vân tay trong nhà HPS - T2N

1,500,000₫ 1,800,000₫

-10%
 Vân Tay trong nhà HPS - W2000 Vân Tay trong nhà HPS - W2000
3,800,000₫ 4,200,000₫

Vân Tay trong nhà HPS - W2000

3,800,000₫ 4,200,000₫