Sản phẩm mới

-19%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958
3,400,000₫ 4,200,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 958

3,400,000₫ 4,200,000₫

-28%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948
2,900,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 948

2,900,000₫ 4,000,000₫

-15%
 Khoá cổng Pin 02 vân tay app TTLOCK ( P11- TTLOCK) Khoá cổng Pin 02 vân tay app TTLOCK ( P11- TTLOCK)
3,900,000₫ 4,600,000₫

Khoá cổng Pin 02 vân tay app TTLOCK ( P11- TTLOCK)

3,900,000₫ 4,600,000₫

-26%
 Khóa 2 vân tay cửa nhôm tự động HPS- 3388 (Tuya) Khóa 2 vân tay cửa nhôm tự động HPS- 3388 (Tuya)
8,700,000₫ 11,800,000₫

Khóa 2 vân tay cửa nhôm tự động HPS- 3388 (Tuya)

8,700,000₫ 11,800,000₫

-26%
 Khóa vân tay nhận diện khuôn mặt HPS- P88 FACE ( TTLock -Bluetooth) Khóa vân tay nhận diện khuôn mặt HPS- P88 FACE ( TTLock -Bluetooth)
8,900,000₫ 12,000,000₫
-16%
 Khoá cổng Pin 02 vân tay app Tuya ( P11- tuya) Khoá cổng Pin 02 vân tay app Tuya ( P11- tuya)
3,800,000₫ 4,500,000₫

Khoá cổng Pin 02 vân tay app Tuya ( P11- tuya)

3,800,000₫ 4,500,000₫

-15%
 Khóa vân tay nhận diện khuôn mặt HPS- T100A Khóa vân tay nhận diện khuôn mặt HPS- T100A
11,900,000₫ 14,000,000₫

Khóa vân tay nhận diện khuôn mặt HPS- T100A

11,900,000₫ 14,000,000₫

-11%
 Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3344 (ttlock) Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3344 (ttlock)
5,400,000₫ 6,100,000₫

Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3344 (ttlock)

5,400,000₫ 6,100,000₫

-17%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F15P8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F15P8 - UPS)
7,160,000₫ 8,600,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F15P8 - UPS)

7,160,000₫ 8,600,000₫

-19%
 Khóa vân tay cửa kính G310 (ttlock) - SLIT Khóa vân tay cửa kính G310 (ttlock) - SLIT
5,500,000₫ 6,800,000₫

Khóa vân tay cửa kính G310 (ttlock) - SLIT

5,500,000₫ 6,800,000₫

-11%
 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- ED100 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- ED100
10,890,000₫ 12,200,000₫
-11%
 Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( HF2P8 - UPS- TTLOCK) Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( HF2P8 - UPS- TTLOCK)
7,260,000₫ 8,200,000₫
-8%
 Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 1207 Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 1207
560,000₫ 610,000₫

Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 1207

560,000₫ 610,000₫

-24%
 Khóa vân tay cửa nhôm HPS- A11 (AZ) Khóa vân tay cửa nhôm HPS- A11 (AZ)
2,950,000₫ 3,900,000₫

Khóa vân tay cửa nhôm HPS- A11 (AZ)

2,950,000₫ 3,900,000₫

-25%
 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105 Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105
1,800,000₫ 2,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ HPS- H105

1,800,000₫ 2,400,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( KF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( KF1P3 )
5,600,000₫ 6,500,000₫

Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( KF1P3 )

5,600,000₫ 6,500,000₫

-18%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3)
5,950,000₫ 7,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19NP3)

5,950,000₫ 7,250,000₫

-15%
 Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita
2,900,000₫ 3,400,000₫

Khóa khách sạn thẻ từ H105 orbita

2,900,000₫ 3,400,000₫

-14%
 Khóa Cổng Vân Tay Inox Cao Cấp HPS-P22( T1EM-P8- UPS) Khóa Cổng Vân Tay Inox Cao Cấp HPS-P22( T1EM-P8- UPS)
18,830,000₫ 22,000,000₫

Khóa Cổng Vân Tay Inox Cao Cấp HPS-P22( T1EM-P8- UPS)

18,830,000₫ 22,000,000₫

-21%
 Khóa cổng Thẻ từ inox HPS- SLI BASIC 2A Khóa cổng Thẻ từ inox HPS- SLI BASIC 2A
2,100,000₫ 2,650,000₫

Khóa cổng Thẻ từ inox HPS- SLI BASIC 2A

2,100,000₫ 2,650,000₫

-18%
 Khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1PP3 ) Khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1PP3 )
4,600,000₫ 5,600,000₫

Khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1PP3 )

4,600,000₫ 5,600,000₫

-16%
 Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1P3 )
5,300,000₫ 6,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPLUS ( TF1P3 )

5,300,000₫ 6,300,000₫

-16%
 Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 2108 Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 2108
580,000₫ 690,000₫

Khóa tủ thẻ từ HomeProSec HPS- 2108

580,000₫ 690,000₫

-28%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928
2,900,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 928

2,900,000₫ 4,000,000₫

-12%
 Khoá cổng Pin 01 vân tay HPS- P22 CF Khoá cổng Pin 01 vân tay HPS- P22 CF
6,900,000₫ 7,800,000₫

Khoá cổng Pin 01 vân tay HPS- P22 CF

6,900,000₫ 7,800,000₫

-14%
 Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( F19NP8-UPS FULL) Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( F19NP8-UPS FULL)
8,990,000₫ 10,500,000₫
-8%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19NP8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19NP8 - UPS)
9,030,000₫ 9,800,000₫
-16%
 Bộ khóa vân tay inox Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS ) Bộ khóa vân tay inox Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )
14,330,000₫ 17,000,000₫
-17%
 Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( T06P3) Hệ thống kiểm soát ra vào văn phòng HPS- EMLBASIC ( T06P3)
3,140,000₫ 3,800,000₫
-9%
 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720
5,200,000₫ 5,700,000₫
-11%
 Khoá cổng Pin 02 vân tay HPS- P22 DF Khoá cổng Pin 02 vân tay HPS- P22 DF
7,900,000₫ 8,900,000₫

Khoá cổng Pin 02 vân tay HPS- P22 DF

7,900,000₫ 8,900,000₫

-5%
 Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3322 (ttlock) Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3322 (ttlock)
5,800,000₫ 6,100,000₫

Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3322 (ttlock)

5,800,000₫ 6,100,000₫

-12%
 Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( HF1P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( HF1P8 - UPS)
7,460,000₫ 8,500,000₫

Bộ khóa cổng vân tay inox HPS- SLIPRO ( HF1P8 - UPS)

7,460,000₫ 8,500,000₫

-16%
 Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock) Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock)
5,700,000₫ 6,800,000₫

Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock)

5,700,000₫ 6,800,000₫

-11%
 Khóa vân tay cao cấp HPS- P 88M- Orbita Khóa vân tay cao cấp HPS- P 88M- Orbita
17,900,000₫ 20,000,000₫

Khóa vân tay cao cấp HPS- P 88M- Orbita

17,900,000₫ 20,000,000₫

-9%
 Khóa vân tay cao cấp HPS- P 8030 Khóa vân tay cao cấp HPS- P 8030
12,900,000₫ 14,200,000₫

Khóa vân tay cao cấp HPS- P 8030

12,900,000₫ 14,200,000₫

-26%
 Khóa nhận diện khuôn mặt HPS- P99 Khóa nhận diện khuôn mặt HPS- P99
14,900,000₫ 20,000,000₫

Khóa nhận diện khuôn mặt HPS- P99

14,900,000₫ 20,000,000₫

-9%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS)
8,080,000₫ 8,900,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19NP8 - UPS)

8,080,000₫ 8,900,000₫

-12%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS)
6,880,000₫ 7,800,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F16P8-UPS)

6,880,000₫ 7,800,000₫

-13%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)
5,450,000₫ 6,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)

5,450,000₫ 6,250,000₫