Sản phẩm mới

-6%
 Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite) Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)
1,600,000₫ 1,700,000₫

Bộ khóa thẻ từ HPS- SLBASIC- 2A (Lite)

1,600,000₫ 1,700,000₫

-10%
 Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A
1,900,000₫ 2,100,000₫

Bộ khóa cổng Thẻ từ HPS- SLBASIC 2A

1,900,000₫ 2,100,000₫

-12%
 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- ED100 Bộ điều khiển cửa - tay đẩy tự động HPS- ED100
9,900,000₫ 11,200,000₫
-16%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )
5,100,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF1P3 )

5,100,000₫ 6,100,000₫

-18%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )
5,600,000₫ 6,850,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( TF2P3 )

5,600,000₫ 6,850,000₫

-22%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 ) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 )
5,200,000₫ 6,700,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPLUS ( F19P3 )

5,200,000₫ 6,700,000₫

-19%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19VP3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19VP3)
5,850,000₫ 7,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19VP3)

5,850,000₫ 7,250,000₫

-13%
 Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 3324 (lite) Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 3324 (lite)
3,650,000₫ 4,200,000₫

Khóa vân tay cửa gỗ HPS- 3324 (lite)

3,650,000₫ 4,200,000₫

-10%
 Khóa Vân Tay Cửa Nhôm HPS- 3374 (Lite) Khóa Vân Tay Cửa Nhôm HPS- 3374 (Lite)
4,950,000₫ 5,500,000₫

Khóa Vân Tay Cửa Nhôm HPS- 3374 (Lite)

4,950,000₫ 5,500,000₫

-15%
 Bộ Khóa Chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F06P3) Bộ Khóa Chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F06P3)
5,000,000₫ 5,900,000₫

Bộ Khóa Chốt thả Vân Tay HPS- EBLPLUS ( F06P3)

5,000,000₫ 5,900,000₫

-10%
 Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS) Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS)
8,430,000₫ 9,400,000₫

Bộ Khóa chốt thả Vân Tay HPS- EBLPRO ( F19P8 - UPS)

8,430,000₫ 9,400,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )
12,000,000₫ 13,500,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1STP3 )

12,000,000₫ 13,500,000₫

-9%
 Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3307 (ttlock) Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3307 (ttlock)
6,200,000₫ 6,800,000₫

Khóa vân tay cửa nhôm HPS- 3307 (ttlock)

6,200,000₫ 6,800,000₫

-10%
 HPS- PRO2FL- Khóa cổng 02 vân tay âm cửa HomeProSec HPS- PRO2FL HPS- PRO2FL- Khóa cổng 02 vân tay âm cửa HomeProSec HPS- PRO2FL
14,000,000₫ 15,600,000₫
-11%
 Khóa Mã số Samsung SHP- DH537 Khóa Mã số Samsung SHP- DH537
5,230,000₫ 5,850,000₫

Khóa Mã số Samsung SHP- DH537

5,230,000₫ 5,850,000₫

-16%
 Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock) Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock)
5,700,000₫ 6,800,000₫

Khóa vân tay cửa kính G200 (ttlock)

5,700,000₫ 6,800,000₫

-14%
 Bộ khóa chốt rơi Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EBLPRO (T1M1P8-UPS) Bộ khóa chốt rơi Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EBLPRO (T1M1P8-UPS)
16,230,000₫ 18,800,000₫
-15%
 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918 Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918
3,400,000₫ 4,000,000₫

Khóa thẻ từ cửa nhôm HPS- 918

3,400,000₫ 4,000,000₫

-11%
 Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1EMP8-UPS) Bộ Kiểm Soát Cửa Vân Tay Hàn Quốc - Made in Korea EMLPRO (T1EMP8-UPS)
15,080,000₫ 16,850,000₫
-20%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS)
6,680,000₫ 8,400,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPRO ( F19P8 - UPS)

6,680,000₫ 8,400,000₫

-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)
7,130,000₫ 8,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF6P8 - UPS)

7,130,000₫ 8,200,000₫

-12%
 Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS) Bộ khóa 02 vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( FK2-T1 P8-UPS)
22,030,000₫ 25,000,000₫
-14%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )
14,630,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1M1P8-UPS )

14,630,000₫ 17,000,000₫

-16%
 Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS ) Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )
14,330,000₫ 17,000,000₫

Bộ khóa vân tay Hàn Quốc -Made in Korea ( T1EMP8-UPS )

14,330,000₫ 17,000,000₫

-9%
 Khóa Cửa Gỗ Vân Tay Samsung SHP- DH609 Khóa Cửa Gỗ Vân Tay Samsung SHP- DH609
10,900,000₫ 12,000,000₫

Khóa Cửa Gỗ Vân Tay Samsung SHP- DH609

10,900,000₫ 12,000,000₫

-20%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)
8,960,000₫ 11,200,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLFULL ( F19VFULL)

8,960,000₫ 11,200,000₫

-11%
 Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3) Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3)
5,400,000₫ 6,100,000₫

Bộ khóa vân tay HPS-SLPLUS( F16VP3)

5,400,000₫ 6,100,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)
10,480,000₫ 12,350,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF2FULL)

10,480,000₫ 12,350,000₫

-15%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL) Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)
9,750,000₫ 11,530,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- FULL ( TF1FULL)

9,750,000₫ 11,530,000₫

-9%
 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – HOMEPROSEC HPS - VDP0713 và HPS - VDP0720
5,200,000₫ 5,700,000₫
-12%
 Khóa cửa vân tay SHP- DH538 Khóa cửa vân tay SHP- DH538
6,250,000₫ 7,100,000₫

Khóa cửa vân tay SHP- DH538

6,250,000₫ 7,100,000₫

-9%
 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – PANASONIC- SV74 Bộ chuông hình Full HD 07 INCH – PANASONIC- SV74
6,950,000₫ 7,650,000₫
-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3)
5,450,000₫ 6,500,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F19P3)

5,450,000₫ 6,500,000₫

-9%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3)
4,350,000₫ 4,800,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F06P3)

4,350,000₫ 4,800,000₫

-17%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF2P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF2P3)
5,850,000₫ 7,050,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF2P3)

5,850,000₫ 7,050,000₫

-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3)
5,750,000₫ 6,830,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( KF1P3)

5,750,000₫ 6,830,000₫

-14%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)
5,350,000₫ 6,250,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( TF1P3)

5,350,000₫ 6,250,000₫

-13%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)
5,250,000₫ 6,000,000₫

Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( F16P3)

5,250,000₫ 6,000,000₫

-16%
 Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( VT03P3) Bộ Khóa Từ Hút Vân Tay HPS- EMLPLUS ( VT03P3)
4,900,000₫ 5,850,000₫
-13%
 Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS) Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)
7,230,000₫ 8,300,000₫

Bộ khóa cổng vân tay HPS- SLPRO ( TF2P8 - UPS)

7,230,000₫ 8,300,000₫