Báo trộm - Báo cháy

-9%
 Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL) Báo Động Wifi + Bluetooth – H3 (BL)
2,900,000₫ 3,200,000₫
-19%
 Còi báo cháy HPS- FA411 Còi báo cháy HPS- FA411
350,000₫ 430,000₫

Còi báo cháy HPS- FA411

350,000₫ 430,000₫

-13%
 Còi báo cháy HPS- FA412 Còi báo cháy HPS- FA412
390,000₫ 450,000₫

Còi báo cháy HPS- FA412

390,000₫ 450,000₫

-29%
 Còi báo cháy HPS- HC- S39 Còi báo cháy HPS- HC- S39
200,000₫ 280,000₫

Còi báo cháy HPS- HC- S39

200,000₫ 280,000₫

-29%
 Còi báo cháy HPS-S36A Còi báo cháy HPS-S36A
200,000₫ 280,000₫

Còi báo cháy HPS-S36A

200,000₫ 280,000₫

-25%
 Đầu báo khí CO HPS- GD- 100A Đầu báo khí CO HPS- GD- 100A
600,000₫ 800,000₫
-11%
 Đầu báo khí CO HPS- GD- 906 Đầu báo khí CO HPS- GD- 906
800,000₫ 900,000₫
-38%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424
250,000₫ 400,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424

250,000₫ 400,000₫

-38%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424S Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V424S
250,000₫ 400,000₫
-36%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425
290,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V425

290,000₫ 450,000₫

-36%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429
290,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 220V429

290,000₫ 450,000₫

-17%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807
350,000₫ 420,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807

350,000₫ 420,000₫

-13%
 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2 Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2
390,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói độc lập dùng PIN HPS- 9V807-2

390,000₫ 450,000₫

-17%
 Đầu báo khói HPS- 2W815 Đầu báo khói HPS- 2W815
350,000₫ 420,000₫

Đầu báo khói HPS- 2W815

350,000₫ 420,000₫

-29%
 Đầu báo khói HPS- 602-2 Đầu báo khói HPS- 602-2
250,000₫ 350,000₫

Đầu báo khói HPS- 602-2

250,000₫ 350,000₫

-23%
 Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C
500,000₫ 650,000₫

Đầu báo khói không dây HPS- SD- 100C

500,000₫ 650,000₫

-20%
 Đầu báo khói quang HPS- 2W812D Đầu báo khói quang HPS- 2W812D
390,000₫ 490,000₫

Đầu báo khói quang HPS- 2W812D

390,000₫ 490,000₫

-26%
 Đầu báo khói quang HPS- 2W816 Đầu báo khói quang HPS- 2W816
290,000₫ 390,000₫

Đầu báo khói quang HPS- 2W816

290,000₫ 390,000₫

-26%
 Đầu báo khói quang HPS- 4W602 Đầu báo khói quang HPS- 4W602
290,000₫ 390,000₫

Đầu báo khói quang HPS- 4W602

290,000₫ 390,000₫

-19%
 Đầu báo khói quang HPS- 812PC-2 Đầu báo khói quang HPS- 812PC-2
300,000₫ 370,000₫

Đầu báo khói quang HPS- 812PC-2

300,000₫ 370,000₫

-20%
 Đầu báo khói quang HPS- BK613-4 Đầu báo khói quang HPS- BK613-4
390,000₫ 490,000₫

Đầu báo khói quang HPS- BK613-4

390,000₫ 490,000₫

-24%
 Đầu báo khói quang HPS- SD. 501 Đầu báo khói quang HPS- SD. 501
340,000₫ 450,000₫

Đầu báo khói quang HPS- SD. 501

340,000₫ 450,000₫

-29%
 Đầu báo khói quang HPS- SD.2W604 Đầu báo khói quang HPS- SD.2W604
250,000₫ 350,000₫

Đầu báo khói quang HPS- SD.2W604

250,000₫ 350,000₫

-25%
 Đầu báo nhiệt HPS- 203HC-4 Đầu báo nhiệt HPS- 203HC-4
300,000₫ 400,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 203HC-4

300,000₫ 400,000₫

-29%
 Đầu báo nhiệt HPS- 2W503 Đầu báo nhiệt HPS- 2W503
250,000₫ 350,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 2W503

250,000₫ 350,000₫

-20%
 Đầu báo nhiệt HPS- 2W504 Đầu báo nhiệt HPS- 2W504
400,000₫ 500,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 2W504

400,000₫ 500,000₫

-17%
 Đầu báo nhiệt HPS- 2W801 Đầu báo nhiệt HPS- 2W801
290,000₫ 350,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 2W801

290,000₫ 350,000₫

-29%
 Đầu báo nhiệt HPS- 503-2 Đầu báo nhiệt HPS- 503-2
250,000₫ 350,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- 503-2

250,000₫ 350,000₫

-26%
 Đầu báo nhiệt HPS- H505 Đầu báo nhiệt HPS- H505
280,000₫ 380,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- H505

280,000₫ 380,000₫

-33%
 Đầu báo nhiệt HPS- YRD01 Đầu báo nhiệt HPS- YRD01
200,000₫ 300,000₫

Đầu báo nhiệt HPS- YRD01

200,000₫ 300,000₫

-9%
 Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia Hàng rào điện tử HPS- BEA2- 100 - BEAM 2 tia
800,000₫ 880,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử HPS- BEA3- 150 - BEAM 3 tia Hàng rào điện tử HPS- BEA3- 150 - BEAM 3 tia
1,600,000₫ 1,760,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử - HPS- BEA1- 20- BEAM 1 tia Hàng rào điện tử - HPS- BEA1- 20- BEAM 1 tia
500,000₫ 550,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 100 – BEAM 2 tia tần số Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 100 – BEAM 2 tia tần số
1,200,000₫ 1,320,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 150 – BEAM 3 tia tần số Hàng rào điện tử HPS- FBEA2- 150 – BEAM 3 tia tần số
2,000,000₫ 2,200,000₫
-14%
 Hàng rào điện tử- Beam Trụ nhiều Tia IB104/6 Hàng rào điện tử- Beam Trụ nhiều Tia IB104/6
1,800,000₫ 2,100,000₫
-9%
 Hàng rào điện tử- HPS- BEA4- 200 - BEAM 4 tia Hàng rào điện tử- HPS- BEA4- 200 - BEAM 4 tia
2,500,000₫ 2,750,000₫
-18%
 Hàng rào điện tử- HPS- FBEA4- 200 - BEAM 4 tia tần số Hàng rào điện tử- HPS- FBEA4- 200 - BEAM 4 tia tần số
3,500,000₫ 4,250,000₫
-17%
 Hàng rào điện tử- Beam 03 Tia- Hỗ trợ NLMT SIB020/30 Hàng rào điện tử- Beam 03 Tia- Hỗ trợ NLMT SIB020/30
2,500,000₫ 3,000,000₫
-29%
 Nút nhấn khẩn HPS-CS60 Nút nhấn khẩn HPS-CS60
200,000₫ 280,000₫

Nút nhấn khẩn HPS-CS60

200,000₫ 280,000₫