Thẻ Temic -in màu

80,000

Loại thẻ: Không tiếp xúc.
Sử dụng công nghệ chip thông minh.
Kích thước: Bằng thẻ ATM.