Thẻ từ tùy chỉnh có logo khách sạn

100,000

Thẻ màu tùy chỉnh có logo / hình ảnh (MOQ là 200)