Nguồn chuyên dụng P05AQ

1,400,000

Nguồn chuyên dùng cho Acess control
Ngõ vào : 220/50-60Hz – Ngõ ra: 12V/5A
Với các ngõ ra : (12v, GND, NO, NC, PUSH, CONTROL…)
Phù hợp cho việc kết nối với các loại Khóa: Khóa Từ, Nút Nhấn, Access control
Chỉnh được time delay : 0-10s
Kích thước : 204mm*164mm*72mm
Hỗ trợ cổng sạc dư phòng khi cúp điện
Dùng cho các bộ Khóa cổng – Khóa từ – Acess control……