Nam châm siêu cường

50,000

Nam châm siêu cường, dùng để cố định cửa lệch .