Khóa Kính Cường Lực HPS8802

3,000,000

Khóa vân tay cửa kính HomeProSec HPS8802

HPS- 8802 ( không có chức năng remote):  3.000.000

HPS-8801 ( có chức năng remote ) : 4.000.000

HPS- 8802S ( có chức năng remote và chuyên cửa lùa): 4.500.000

– Mở bằng Vân tay (100 vân tay)
– Mở bằng thẻ từ (100 thẻ/option)
– Mở bằng mật khẩu (100 mật khẩu)
– Dùng cho cửa kính