Khóa HPS-SL2

1,400,000

– Mất điện ở trạng thái Khóa – Phù hợp Lắp cho các loại cửa gỗ, cửa kim loại, cửa chống cháy