Khóa chốt HPS-EDBL78

2,500,000

-Mất điện ở trạng thái Khóa- Khóa chốt tự động, (Thường đóng, tự động khóa khi đóng cửa )

Danh mục: