Đầu Đọc HPS-SAC101

2,500,000

Đầu Đọc HPS-SAC101-APP- Điện thoại + Mật khẩu + thẻ

Bộ điều khiển bàn phím – truy cập cửa độc lập bằng App điện thoại + Mật khẩu + thẻ qua Blutooth và wifi

Mở khóa: App điện thoại + Mật khẩu + thẻ

Quản lý App điện thoại, mật khẩu được tạo từ App điện thoại và có thể phân quyền khách truy cập theo giới hạn theo thời gian

Lịch sử ra vào được lưu theo chuẩn dịch vụ đám mây

Người dùng user -khách có thể được thêm hoặc xóa từ xa

Thông tin người dùng có thể được kiểm tra từ xa

Lịch sử có thể được kiểm tra từ xa

Danh mục: Từ khóa: