Hộp Nguồn NGOÀI TRỜI

500,000

Dùng cho bộ khóa trong trường hợp nguồn đặt ngoài trời, chụi được mưa gió, có tải nhiệt và quạt thông gió,