Đầu đọc vân tay – thẻ từ HPS-TF1

4,500,000 4,000,000