Vân Tay HPS-F28

2,800,000

Đầu đọc vân tay HPS-F28

Đầu đọc vân tay – thẻ từ độc lập
Bộ nhớ vân tay(3000] + Thẻ từ (3000) , dung lượng chấm công: 130.000
Các dây kết nối: TCP/IP, USB, RS485
Loại thẻ hỗ trợ thẻ 125KHz (rất phổ biến)
Hỗ trợ nút nhấn Doorbell