Đầu đọc vân tay HPS-F06

2,700,000 2,500,000

Đầu đọc vân tay – mật mã – thẻ từ độc lập trong nhà – nhỏ gọn
Hoạt động độc lập, trực tiếp với Khóa
03 cách mở Khóa: vân tay – mật mã – thẻ từ
Bộ lưu trữ: 3000 user : vân tay (1000) + Thẻ từ (1000) + Mã Pin (1000)
Được 05 Vân tay và thẻ master
Chuẩn mã PIN ( 4-6 ký tự)
Hỗ trợ cổng USB để upload/download data
Loại thẻ hỗ trợ: thẻ 125KHz EM ( rất phổ biến)
Hỗ trợ: Wiegand 26~44 output, Pulse mode
Hỗ trợ nút nhấn Doorbell