Công tắc tiết kiệm năng lượng

550,000

Mặc định bất kỳ thẻ phòng nào cũng có thể lấy nguồn(mặc định)