Bộ Khóa HPS-EDBLBASIC-V1

5,600,000

Bộ khóa cổng điện tử âm cửa HPS-EDBLBASIC-V1

Trọn Bộ Bao Gồm :
+ 01 KHÓA ĐIỆN TỬ ÂM CỬA
+ 01 BỘ NGUỒN DỰ PHÒNG UPS LƯU 20H
+ 05 THẺ TỪ NHỰA TRÒN MÓC KHÓA
+ 05 THẺ TỪ NHỰA TRẮNG
+ 02 REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
+ 01 NÚT NHẤN EXIT KIM LOẠI CÓ DÂY
+ 01 NÚT NHẤN EXIT KHÔNG DÂY
+ 01 BỘ ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI
+ 01 NAM CHÂM SIÊU CƯỜNG Tặng kèm 10 dây 4 lõi, 1m ống dẻo đen