Bộ giải mã thẻ

3,800,000

THIẾT BỊ ĐĂNG KÝ THẺ CHO KHÓA THẺ TỪ
– Kết nối: Kết nối máy tính qua cổng USB.
Dùng cho hệ thống khóa từ khách sạn thông minh