Vân Tay HPS-TF2 ( TTlock)

3,400,000

Bộ điều khiển độc lập Fingerprint  Bluetooth Access Control HomeProSec HPS-TF2

Bộ điều khiển độc lập Fingerprint  Bluetooth Access Control
Mở khóa: Vân tay – App điện thoại + Mật khẩu + thẻ
Quản lý App điện thoại, mật khẩu được tạo từ App điện thoại và có thể phân quyền khách truy cập theo giới hạn theo thời gian
Lịch sử ra vào được lưu theo chuẩn dịch vụ đám mây
Người dùng user -khách có thể được thêm hoặc xóa từ xa
Thông tin người dùng có thể được kiểm tra từ xa
Lịch sử có thể được kiểm tra từ xa