Bộ báo trộm thông minh HY-518A (GSM+PSTN)

5,000,000

HY-518A
(GSM+PSTN)

Trọn bộ:
* 1 trung tâm
* 2 remote