BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG HY-H3

Liên hệ

– 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến.
– 2 vùng có dây
– 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai