Hiển thị một kết quả duy nhất

2,900,000
4,900,000
5,900,000
6,900,000