Hiển thị một kết quả duy nhất

Bộ khóa từ

5,600,000
6,200,000
6,900,000
7,900,000
10,600,000